Siirry suoraan sisältöön

Kehittämistyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV26-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Pauliina Lehto

Vastuuopettaja

Pauliina Lehto

Ryhmät

 • THKV23KM
  Terveydenhoitaja, monimuoto
 • 05.09.2023 09:00 - 10:30, Kehittämistyön info ja aloitus: Kehittämistyö TH00DV26-3003
 • 27.09.2023 09:00 - 15:00, Kehittämistyön seminaarit: Kehittämistyö TH00DV26-3003
 • 01.11.2023 09:00 - 15:00, Kehittämistyön seminaarit: Kehittämistyö TH00DV26-3003
 • 14.11.2023 09:00 - 15:00, Kehittämistyön seminaarit: Kehittämistyö TH00DV26-3003
 • 05.12.2023 09:00 - 15:00, Kehittämistyön seminaarit: Kehittämistyö TH00DV26-3003

Tavoitteet

Osaat valita asianmukaisen kehittämistehtävän aiheen.
Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida terveyden edistämisen alueelta valitsemasi työelämää palvelevan kehittämistehtävän.
Osaat tehdä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.
Osaat osallistua palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen yhteistyössä asiantuntijoiden ja palvelujen käyttäjien kanssa.
Osaat kehittää terveydenhoitajatyötä näyttöön perustuen.
Osaat raportoida työsi sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit kehittämistehtävän?

Opiskelumateriaali

Kehittämistyön aiheen mukainen ajankohtainen ja tutkittuun tietoon perustuva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan seminaari tapaamisina. Kaikki opintojaksoa suorittavat osallistuvat ensimmäiseen työjärjestyksessä ilmoitettavaan seminaariin, missä käydään läpi opintojakson tavoitteet ja sisältö.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei käytössä tässä toteutuksessa

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei käytössä tässä toteutuksessa. Yksilöllinen etenemisaikataulu on mahdollinen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kehittämistyön tavoitteena on toimia työelämän kehittämisessä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Kehittämistyö 5 op =135 tuntia, sisältää
aloitus- ja aiheen hyväksymisseminaarin 2 tuntia
kehittämistyön itsenäinen työstö ja loppuraportin kirjoittaminen ja kirjallisen loppuraportin ohjaukseen osallistuminen 127 tuntia
oman työn esittäminen ja viiteen muuhun esitysseminaariin osallistuminen 6 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso toteutetaan seminaari tapaamisina. Kaikki opintojaksoa suorittavat osallistuvat ensimmäiseen työjärjestyksessä ilmoitettavaan seminaariin, missä käydään läpi opintojakson tavoitteet ja sisältö.

Lisätietoja opiskelijoille

Anna-Kaarina Anttolainen ja Pauliina Lehto

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä kirjallista loppuraporttia kehittämistyöstä sekä aloitus ja esitysseminaareihin osallistumista.
Kehittämistyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota aiheen hyödyllisyyteen terveydenhoitajatyön näkökulmasta. Miten hyvin aiheeseen on perehdytty ja minkälaisia ja kuinka monipuolisesti on lähteitä käytetty. Miten kehittämistyössä asetetut tavoitteet saavutettiin, työskentelyn suunnitelmallisuus, yhteistyö, resurssointi, riskien hallinta, arviointisuunnitelma ja ohjauksen hyödyntäminen. Kehittämistyönä tuotettua tuotoksesta arvioidaan mm. ulkoasu/sisältö/ toteutus ja hyödyllisyys/käyttökelpoisuus/merkittävyys käytännön yhteistyökumppanille. Lisäksi tuotoksesta tulee pyytää yhteistyökumppanin arviointi. Kirjallisessa loppuraportissa arvioidaan ulkoasu, luettavuus, ymmärrettävyys ja selkeys sekä terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden ilmeneminen loppuraportin arvioinnissa, johtopäätöksissä ja kehittämis-/toimenpide-ehdotuksissa,