Siirry suoraan sisältöön

Projektiosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: BI00DW13-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 40

Koulutus

 • Biotuotetekniikan koulutus

Opettaja

 • Ritva Käyhkö

Ryhmät

 • BISA21SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
 • 07.09.2023 12:30 - 14:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 07.09.2023 14:15 - 15:45, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 12.09.2023 14:30 - 16:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 21.09.2023 12:30 - 14:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 21.09.2023 14:15 - 15:45, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 28.09.2023 12:30 - 14:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 28.09.2023 14:15 - 15:45, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 05.10.2023 12:30 - 14:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 05.10.2023 14:15 - 15:45, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 12.10.2023 12:30 - 14:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 12.10.2023 14:15 - 15:45, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 18.10.2023 09:15 - 11:30, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 31.10.2023 14:30 - 16:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 08.11.2023 12:30 - 15:30, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 14.11.2023 14:30 - 16:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 21.11.2023 14:30 - 16:00, Projektiosaaminen BI00DW13-3002
 • 29.11.2023 12:30 - 15:30, Projektiosaaminen BI00DW13-3002

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee projektitoiminnan käsitteet, osaa suunnitella projektin ja sen toteuttamisen sekä saa käsityksen projektihallinnan välineistä, projektidokumentoinnista ja raportoinnista, osaa toimia vastuullisena projektiryhmän jäsenenä sekä koordinoijana. Näiden lisäksi tunnet myös projektin johtamisen periaatteet.

Sisältö

Mitkä ovat projektisuunnittelun, -toteutuksen ja -hallinnan keskeiset toimintatavat? Mitä ovat projektitoimintaan liittyvät käsitteet? Miten suunnittelet, toteutat ja raportoit projektin ja miten arvioit sen onnistumista? Miten käytät eri apuvälineitä projektin suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa? Kuinka työskentelet projektiryhmässä? Kuinka johdat projektia?

Opiskelumateriaali

Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja
SFS-ISO 21500:2012 Ohjeita projektinhallinnasta
SFS-ISO 10006:2018 Laadunhallinta. Ohjeistusta laadunhallintaan projekteissa

Muu opintomateriaali on saatavissa ja itsenäisesti opiskeltavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan keskustelevana vuorovaikutteisena oppimisena, jossa osa asioista käsitellään tunneilla ja osa itsenäisinä tai ryhmäkohtaisina tehtävinä, jotka palautetaan oppimisalustan palautuslinkkeihin.
Tehtävät ovat:
- palautettavat ryhmä- tai yksilökohtaiset viikkotehtävät
- itsenäinen projektisuunnitelma MS Project ohjelmaa soveltaen ja sen esittely tunnilla
- Projektin aika-, resurssi- ja kustannusohjaus ja muutosten hallinta MS Project -ohjelmaa hyödyntäen ja projektin väli- ja loppuraportointiharjoitus

Tehtävät ohjeistetaan opintojakson kuluessa tarkemmin. Tunneille mahdollisuus osallistua Teams-yhteydellä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä, jossa laaditaan projektisuunnitelma, voi olla työelämälähtöinen projekti tai muu todelliseen työelämään liittyvä projekti, mutta ei välttämätön.
Asiantuntijavierailuluento, jos järjestyy

Tentit ja muut määräajat

Projektiosaamisen opintojaksolla ei ole välikokeita tai tenttiä.

Opintojakson läpäisy edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kaikilla lähiopetustunneilla ja kaikkien tehtävien palauttamista aikataulun mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö

135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojaksosta 2 *1,5 tuntia/viikko lähiohjaustunteja. MS-project ohjelman käyttötunnit luokassa SA317. Mahdolliset verkko-ohjaustunnit Teams-verkkoyhteydellä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikkotehtävät arvioidaan skaalalla: hyväksytty tai täydennettävä.
Projektisuunnitelma ja projektiraportit arvioidaan skaalalla 1-5.