Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DU99-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

 • Päivi Lifflander

Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät

 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3006 / 12.01.2023 09:00 - 11:45
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3006 / 13.01.2023 08:15 - 11:45
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3006 / 07.02.2023 12:30 - 16:30
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3006 / 09.03.2023 12:30 - 16:30
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen SJ00DU99-3006 / 04.05.2023 09:00 - 11:45

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen verkkovälitteisesti toteutettavina lähiopetuspäivinä. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijan työelämävierailu pyritään järjestämään lähiopetuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Asiakaslähtöisyyden tietoperusta -tehtävä 20.1.2023 mennessä.
Välitehtävät on ajastettu oppimisalustalla.
Kehittämistehtävän esitys 4.5.2023.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, johon sisältyy lähiopetuspäivät 20 tuntia sekä itsenäistä työskentelyä kotona ja pienryhmissä 115 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Asiakaslähtöisyyden tietoperusta 0,75 op.
Asiakaslähtöisyyden arvioinnin ja kehittämisen ketterät menetelmät 0,75 op.
Asiakaskokemuksen ja ennakointitiedon hyödyntäminen kehittämisessä 0,5 op.
Kehittämissuunnitelma 3 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat lehtori Päivi Lifflander ja tuntiopettaja Eija Silvennoinen. S-posti: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä