Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtaminen lähiesimiestyössä (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DV01-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

 • Perttu Noponen

Ryhmät

 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3004 / 08.02.2023 12:30 - 15:45
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3004 / 10.03.2023 08:15 - 11:45
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3004 / 03.04.2023 12:30 - 15:45
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3004 / 04.04.2023 08:15 - 11:45
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä SJ00DV01-3004 / 04.05.2023 12:30 - 15:45

Tavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen monituottajamallin näkökulmasta.  
Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.
Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista. 
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta. 
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan monituottajamallin näkökulmasta?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä? 
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen kontaktiopetukseen Teamsissa lukujärjestyksen mukaisesti. Itsenäinen opiskelu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät integroituvat työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät. Osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op (=135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Hyvinvointipalveluiden rahoitus 1op
Liiketoimintastrategia 1op
Tuottavuus ja taloudellisuus 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähiopetus toteutetaan TAEMSissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi ylemmän ammattikorkeakoulun arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-5/täyd.