Siirry suoraan sisältöön

Ammattienglanti (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS47-3202

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Tiina Luukkainen

Vastuuopettaja

Tiina Luukkainen

Ryhmät

 • LISA23KP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 06.09.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 13.09.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 18.09.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 20.09.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 27.09.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 28.09.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 02.10.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 04.10.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 11.10.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 12.10.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 16.10.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 18.10.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 30.10.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 02.11.2023 09:00 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 08.11.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 09.11.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 13.11.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 15.11.2023 10:30 - 12:00, Professional English KY00DS47-3202
 • 22.11.2023 09:00 - 12:00, Professional English WRITTEN EXAM
 • 23.11.2023 08:30 - 12:00, Professional English GALLERY WALK

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.

Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2..

Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Vaihtoehtoiset suoritustavat keskustellaan ja sovitaan opettajan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteisiin kytketyt käytännön harjoitukset

Tentit ja muut määräajat

Jatkuva arviointi ja tentti opintojakson lopussa. Tarkka aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opinnot ja työ
Kehon osat, ohjeiden antaminen
Motoristen taitojen harjoittelu
Terveysliikunta
Oma taitoprofiili
Oma laji
Lajin ohjaaminen
Liikuntatuotteet
Valinnaiset aiheet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla B2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky toimia englannin kielellä erilaisissa oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa pääsääntöisesti eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) tasolla C1.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi perustuu eurooppalaisen viitekehyksen tasoon B2.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.