Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3170

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Degree Programme in Environmental Engineering

Opettaja

 • Ritva Saira

Vastuuopettaja

Ritva Saira

Ryhmät

 • EEMI22SVP
  Environmental Engineering, online/full-time studies
 • 07.09.2023 12:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3153
 • 11.09.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 18.09.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 28.09.2023 12:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3153
 • 02.10.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 09.10.2023 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 16.10.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 30.10.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 06.11.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 10.11.2023 12:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3153
 • 13.11.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 20.11.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 25.11.2023 12:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3153 Suulliset testit
 • 27.11.2023 08:15 - 09:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3170
 • 04.12.2023 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3170

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä toteutus on lähitoteutus. Ammattiruotsin monialainen verkkototeutus on tarjolla kesällä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa sanastoa.

Tentit ja muut määräajat

Tentti yhdessä YTMI21SM-ryhmän kanssa 10.11. Uusintatentti tammikuussa.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.