Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AA93-3071

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Katariina Palmu

Vastuuhenkilö

Katariina Palmu

Opiskelijaryhmät

  • DAKV22SM
    Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat kuvata asiakaslähtöisen markkinoinnin osa-alueet ja sen tavoitteet ja tehtävät. Osaat analysoida asiakkaan ostokäyttäytymistä ja määritellä segmentointiperusteet kohderyhmien valinnassa. Osaat arvioida digitaalisen toimintaympäristön vaikutuksia organisaation asiakaslähtöiseen markkinointiin. Osaat suunnitella perustellut markkinoinnin kilpailukeinoratkaisut huomioiden tuotteen elinkaari, markkinoinnin tavoitteet ja vastuullisuus.

Sisältö

Mikä on asiakaslähtöisen markkinoinnin ja suhdemarkkinointiajattelun tavoite ja merkitys organisaation toiminnassa? Miten digitaalinen talous ja toimintaympäristö vaikuttavat markkinoinnin suunnittelussa? Miten asiakkaan ostokäyttäytyminen ja segmentointi huomioidaan tavoitteita ja kohderyhmiä määritettäessä? Mitä ovat markkinoinnin kilpailukeinot ja miten niitä käytetään organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi?

Opiskelumateriaali

Bergström, S. ja Leppänen, A. 2016. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita Publishing Oy
Learn-alustan materiaalit ja muu opettajan osoittama materiaali.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat tutustuvat opintojaksolla tarkemmin ainakin yhden yrityksen markkinointiin ja sen suunnitteluun.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei järjestetä tenttiä.

Opiskelijan työmäärä

n. 135 tuntia opiskelijan työtä jakautuu luentoihin ja itseopiskeluun (materiaalin lukeminen ja ymmärryksen syventäminen, tehtävien teko yksin ja ryhmässä).

Toteutuksen osien kuvaus

Osa kurssin suoritusta on ryhmissä tehtävä somemarkkinointikampanja (XAMK Data-analytiikan mainostaminen yhteishaussa eri somekanavissa).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0-5. Opintojakso koostuu erilaisista oppimistehtävistä. Oppimistehtävien arviointiperusteet julkaistaan opintojakson Learn-alustalla.