Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3151

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

13.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

 • Katariina Palmu
 • Emmi Mäkinen
 • Satu Peltola

Opiskelijaryhmät

 • DAKV22SM
  Data-analytiikka, monimuotototetus
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3151 / 13.01.2023 12:50 - 14:20
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3151 / 10.02.2023 12:50 - 14:20
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3151 / 24.02.2023 12:50 - 14:20
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3151 / 24.03.2023 12:50 - 14:20
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3151 / 31.03.2023 12:50 - 14:20

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Omaehtoista perehtymistä materiaaleihin, jotka ovat mm. verkkolinkkejä sekä H5P-videoita. Materiaalit Learn -alustalla saatavilla.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaan annettujen määräaikojen puitteissa. Lähiopetuksessa ei ole läsnäolopakkoa, mutta ei myöskään teamsyhteyksiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä halutessaan TKI ja työelämäyhteistyötä alakohtaisessa osuudessa esimerkiksi hankkeistettuun opinnäytetyöhön tai projektiin liittyen.

Tentit ja muut määräajat

Tentti ja muut määräajat ilmoitetaan Learn -ympäristössä. Noudata annettuja aikatauluja ja ohjeita huolellisesti.

Opiskelijan työmäärä

1op, 27h opiskelijan työtä, yhteensä 5op (135h). Työmäärä perustuu lähiopetukseen, itsenäiseen perehtymiseen opintojakson videoluentoihin sekä itsenäiseen tehtävien suorittamiseen annettujen määräaikojen puitteissa.

Toteutuksen osien kuvaus

Yhteinen kaikille pakollinen virtuaalinen osuus (2op) sekä opiskelijan oman alan soveltava osuus (3op) lähiopetuksena ja itsenäisenä työskentelynä. Oppimistehtävät ovat osin vaiheistettuja ja automatisoituja. Jotta pääset suorituksissasi eteenpäin tulee aina aiempi vaihe olla suoritettuna hyväksytysti annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli vaiheistettua suoritusta ei ole tehty annettuun määräaikaan mennessä, koko opintojakso arvioidaan hylätyksi. Perehdy ohjeisiin huolellisesti ja noudata annettuja määräaikoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot ovat osin verkko-opintoja ja osin lähiopetusta. Opintojakso on Learn- oppimisympäristössä. Jos olet ilmoittautunut opintojaksolle ilmoittautumisaikana siirryt automaattisesti Learniin. Opintojakso avautuu/näkyy listoillasi vasta, kun opintojakso AUKEAA. Odottele siis rauhassa opintojakson alkamispäivää ja ellei se aukeamista seuraavana päivänä näy sinulla, ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Oppimistehtävät: kaikki tehtyinä määräaikaan mennessä, myöhässä tehdyt palautukset arvioidaan hylättyinä. Tarkemmat arvioinnin ohjeet Learn -alustalla.