Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaiset kysymykset ja datavaikuttaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00EK52-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Juuso Koponen
  • Väinö Toots

Opiskelijaryhmät

  • DAKV22SM
    Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Tutustut puhuttuihin aiheisiin data-näkökulmalta. Osaat etsiä kuumia aiheita ja niihin liittyviä keskusteluja ja keskustelijoita eri palveluista. Ymmärrät miten datalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan.

Sisältö

Mitkä asiat ovat puhuttaneet ja puhuttavat? Miten keskusteluun on vaikutettu datalla? Miten mielenkiintoisista keskustelunaiheista voi etsiä aihetta ja keskustelua kuvaavaa dataa? Mitä tarkoittaa sosiaalisen median automaatio?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.