Siirry suoraan sisältöön

Verkko- ja some-analytiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00EK53-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 200

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Jarkko Ansamäki

Vastuuhenkilö

Jarkko Ansamäki

Opiskelijaryhmät

  • DAKV22SM
    Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Ymmärrät mitä asioita erilaisissa verkkopalveluissa voidaan mitata ja mitä ne mahdollisesti kertovat. Osaat käyttää erilaisten palveluiden omia analysointivälineitä liikenteen analysointiin. Osaat tuoda järjestelmistä dataa muualle analysoitavaksi. Osaat yhdistellä eri lähteistä saatavaa dataa ja tehdä yhdistettyyn dataan perustuvia analyysejä.

Sisältö

Mitä tietoja erilaisten Web-palveluiden ja sosiaalisen median käyttäjistä saadaan? Miten tietoja voidaan kerätä? Millä eri tavoin dataa voidaan analysoida? Mitä merkityksiä datavirran taakse kätkeytyy?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla kurssin edetessä.

Yksilölliset oppimisväylät

Kyseessä on verkkokurssi, joka suoritetaan sellaisenaan. Opiskelijat voivat kuitenkin edetä omaan tahtiin kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärien asettamissa rajoissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Tentit, joiden haluataan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna toteutuksen päättymispäivään mennessä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen.

Kurssissa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.