Siirry suoraan sisältöön

Tilastolliset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00EK59-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Atte Reijonen

Opiskelijaryhmät

  • DAKV21SP
    Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat analysoida data-aineistoja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Erityisesti kykenet tekemään tilastollisia testejä ja muokkaamaan data-aineistoa matemaattista ohjelmistoa hyödyntäen.

Sisältö

Miten erilaisia ilmiöitä voidaan kuvata tilastollisia menetelmiä hyödyntäen? Miten tilastoaineistoja analysoidaan? Miten voit hyödyntää erilaisia ohjelmistoja tilastollisessa analyysissä?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelijan työmäärä

5 op, eli noin 133 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan myöhemmin