Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3280

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Elsa Peltoranta
 • Miia Karttunen

Vastuuopettaja

Elsa Peltoranta

Ryhmät

 • LTKV23SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • 05.09.2023 12:15 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3280
 • 19.09.2023 12:15 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3280
 • 26.09.2023 12:30 - 14:00, Tiedonhaun opastus/Viestintätaidot KY00DS51-3280
 • 03.10.2023 12:15 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3280
 • 17.10.2023 12:15 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3280
 • 07.11.2023 12:15 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3280 (7.11. luennon sijasta paneelikeskustelu)
 • 05.12.2023 12:15 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3280

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Kurssin materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksoon kuuluu luentoja ja erilaisia oppimistehtäviä. Eteneminen on aikataulutettu toteutuskohtaisesti ja ilmoitetaan tarkemmin kurssin alkaessa.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi tai esim. projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki mahdolliset oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmät ja -kriteerit esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.