Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3176

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Riitta Savolainen
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Ryhmät

 • LTKV22KM1
  Liiketalous, monimuoto (julkishallinto ja juridiikka)
 • LTKV22KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)
 • LTKV22KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV22KM3
  Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)
 • 13.09.2023 17:00 - 18:00, Aloitusinfo: Ammattiruotsi KY00DS46-3176
 • 20.09.2023 17:45 - 19:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3176
 • 04.10.2023 17:00 - 19:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3176
 • 18.10.2023 17:00 - 19:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3176

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on liiketalouden opiskelijoille ja myös muille tradenomitutkintoa suorittaville sopiva Ammattiruotsin verkkototeutus.
Opintojakso sisältää kolme verkkoistuntoa (3 x 120 min.), joihin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suotavaa.
Opintojakson alussa pidetään aloitusinfo Teamsissa (60 min.)

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Päivämäärät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole.

Opiskelijan työmäärä

5 op.x 27 t.=135 t.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkkotehtävät
Palautettavat etätehtävät 3 kpl
Kirjallinen verkkotentti
Suullinen testi Teamsissa

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät 20%
Verkkotentti 40%
Suullinen testi 40%

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.