Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3282

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.08.2023 - 11.08.2023

Ajoitus

17.10.2023 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Metsätalouden koulutus

Opettaja

 • Heljä Uusitalo

Vastuuopettaja

Heljä Uusitalo

Ryhmät

 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
 • 17.10.2023 10:00 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 18.10.2023 10:00 - 11:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 01.11.2023 14:30 - 16:00, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 15.11.2023 08:00 - 09:30, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 16.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 23.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 28.11.2023 08:00 - 09:30, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 30.11.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 11.12.2023 10:00 - 11:30, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 12.12.2023 14:15 - 15:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 09.01.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 10.01.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 16.01.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 17.01.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 23.01.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282
 • 24.01.2024 08:15 - 09:45, Viestintätaidot KY00DS51-3282

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Learnissa on kokoelma sähköistä oppimateriaalia, jota hyödynnetään läpi opintojakson.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet.
Osaat käyttää alasi tietokantoja ja muita tietolähteitä ja viitata niihin tekstissäsi.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja tarkoituksenmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt hyvin erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Nämä tavoitteet toteutuvat sekä kontaktiopetuksen että verkko-opetuksen avulla.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustele asiasta OVAn kanssa (HOPS-keskustelu).

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan Metsänhoitoyhdistyksen viestintäasiantuntijan tai muun työelämän edustajan vierailu. Opintojaksolla käsitellään metsäalalla tyypillisiä viestintätilanteita. Kirjallisuuskatsaus tehdään oman ammattialan aiheesta.

Opiskelijan työmäärä

5 x 27 tuntia = 135 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso ajoittuu syyslukukaudelle 2023 ja kevätlukukaudelle 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Heljä Uusitalo, helja.uusitalo@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin, osallistumiseen viestintätilanteisiin, vertaisarvioihin ja itsearvioon.