Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP40-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

43 % Lähiopetus, 57 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Leila Sikanen
 • Pirjo Oikarinen
 • Pirjo Heimo
 • Leena Kosunen
 • Alina Jurvanen
 • Maria Ajanto
 • Susanna Suvimaa

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 31.08.2023 14:30 - 16:00, Opintojaksoinfo: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3011
 • 13.09.2023 08:30 - 12:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 13.09.2023 12:45 - 16:15, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 28.09.2023 08:15 - 12:45, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 29.09.2023 08:30 - 13:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 29.09.2023 08:30 - 13:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 02.10.2023 13:45 - 18:45, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 03.10.2023 13:45 - 18:45, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 13.10.2023 08:30 - 13:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 02.11.2023 08:30 - 12:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 02.11.2023 12:45 - 14:15, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 03.11.2023 08:30 - 12:00, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013
 • 03.11.2023 13:00 - 14:30, Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3013

Tavoitteet

Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitopolun ja hoidon erityispiirteet.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa keskeisimmistä sisätaudeista ja syöpäsairauksista.
Osaat arvioida systemaattisesti hoidon tarpeen.
Osaat kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset.
Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan turvallisen lääkehoidon perusteet farmakologiaa hyödyntäen.
Sovellat lääkehoidon osaamistasi potilaan ohjauksessa ja hoidossa.
Osaat ohjata potilasta kuntoutumista edistävien periaatteiden mukaisesti.
Osaat soveltaa säteilyturvallisuuden periaatteita.
Osaat turvallisen verensiirron periaatteet.
Osaat kirjata, raportoida ja konsultoida ISBAR-mallin mukaisesti.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Sisältö

Mitä ovat yleisimmät sisätaudit ja syöpäsairaudet?
Miten potilaan hoitopolku etenee diagnosoinnista hoitoon?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitotyössä?
Mitkä ovat sisätautipotilaan ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset?
Miten toteutetaan, seurataan ja arvioidaan lääkkeellistä hoitoa keskeisissä sisätaudeissa ja syöpäsairauksissa?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon?
Miten sovellat säteilyturvallisuuden periaatteita?
Miten toteutat verensiirron turvallisesti?
Miten kirjaat, raportoit ja konsultoit ISBAR-mallin mukaisesti?
Miten hoitoelvytys toteutetaan?

Opiskelumateriaali

Oppikirja: Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M & Ekola S. 2019 (tai uudempi). Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro, Helsinki.
Opiskelumateriaalina käytetään myös Learn-alustalla olevaa materiaalia sekä muuta opintojaksolla osoitettua materiaalia.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen toteutus: verkko-opintoina 4 op ja lähiopetusta 3 op. Teoriaopinnot rytmittyvät harjoitustuntien mukaisesti.

Voit osoittaa osaamistasi aiemmilla korkeakouluopinnoilla, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista, lähetä suoritustodistus sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle kuukautta ennen opintojakson alkua.
Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (7 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista tällä opintojaksolla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kytkeytyy työelämässä tehtävä Kliininen harjoittelu 1 (7,5 op)

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella opintojakson lopuksi.
Prekliinisessä osiossa (3 op) harjoitustunnit ja simulaatiot tulee olla suoritettuina opintojakson toteutusaikana.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä opiskelijalle on 189 h, josta itsenäistä teorian opiskelua on 108 h ja prekliinistä harjoittelua sisältäen teoreettisen orientoitumisen aiheeseen ja taitopajat koululla yhteensä 81 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Sisätautien hoitotyön (teoria 4 op) osiossa opiskellaan keskeisiä sisätauteihin liittyviä sairauksia, hoitotyön toimia sekä lääkehoitoa.
Laboroinnit ja simulaatio 3 op -osiossa harjoitellaan lääke- ja nestehoitoa, verivalmisteiden antamista, potilaan tutkimista ja keskeisiä hoitotoimenpiteitä, kuten EKG:n ottoa ja hoitoelvytystä.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneilla ja simulaatioissa on läsnäolovelvoite. Lopputentti tehdään Examissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson teoriaosuus (4 op) arvioidaan tentin perusteella. Tentin arvioinnin perusteena ovat opintojakson sisällöt ja tavoitteet. Myös pakolliset oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu. Arviointiasteikko on 1-5.
Hylätyn tentin saa uusia kaksi kertaa opintojakson alussa kerrottuina ajankohtina.

Harjoitustunnit ja simulaatio arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Arviointiperusteena on aktiivinen osallistuminen kaikille harjoitustunneille ja simulaatioon. Poissaolo on korvattava osallistumalla erikseen sovittuna ajankohtana vastaavalle harjoitustunnille. Harjoitustuntien yhteydessä tehdään Kliinisen ydinosaamisen näyttö (tietotesti).

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuus