Siirry suoraan sisältöön

Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV27-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Aila Friis
 • Jussi Hänninen
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • TerSYNN8 TerSTYNN
 • Katri Talvitie

Ryhmät

 • THMI21KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 10.01.2024 15:15 - 15:45, Opintojaksoinfo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 16.01.2024 12:00 - 14:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 18.01.2024 14:30 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 22.01.2024 10:00 - 12:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 23.01.2024 11:30 - 14:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 24.01.2024 09:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 25.01.2024 11:30 - 14:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 25.01.2024 14:30 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 26.01.2024 08:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 29.01.2024 14:30 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 30.01.2024 08:00 - 10:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 31.01.2024 09:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 31.01.2024 12:30 - 15:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 01.02.2024 09:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 01.02.2024 12:30 - 15:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 05.02.2024 10:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 05.02.2024 12:15 - 13:15, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 05.02.2024 14:30 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 06.02.2024 11:00 - 11:15, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 08.02.2024 09:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 08.02.2024 12:30 - 15:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 09.02.2024 08:00 - 10:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 12.02.2024 10:00 - 12:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 13.02.2024 08:00 - 10:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 14.02.2024 08:30 - 11:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 14.02.2024 13:30 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 15.02.2024 09:00 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 20.02.2024 08:00 - 09:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 20.02.2024 10:00 - 12:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 21.02.2024 12:00 - 13:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 22.02.2024 14:30 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 04.03.2024 10:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 04.03.2024 12:30 - 14:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 07.03.2024 11:30 - 14:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 07.03.2024 14:30 - 16:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 11.03.2024 10:00 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 12.03.2024 09:00 - 10:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 13.03.2024 12:30 - 15:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 14.03.2024 08:15 - 09:45, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 19.03.2024 08:30 - 11:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005
 • 20.03.2024 09:00 - 11:00, Tentti: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3005

Tavoitteet

Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa.
Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä ja tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät sekä ohjata hoitoon tarvittaessa.

Osaat synnytyksen hoidon ja toimia äkillisessä synnytyksessä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistaa osallisuutta.
Osaat ottaa vastaan isyyden ja äitiyden tunnustamisen.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Osaat tukea lasta ja perhettä terveyttä edistäviin valintoihin.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa.
Osaat arvioida lapsen ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen.
Osaat ylläpitää ja edistää yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja – ympäristöä.
Osaat huomioida perheen monikulttuurisuuden terveydenhoitajatyössä neuvolassa.

Sisältö

Mikä on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Mitä on perhesuunnittelu ja seksuaali- ja lisääntymisterveys?
Miten toteutat perhevalmennusta?
Miten toteutat lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonnan ja ohjauksen?
Mikä on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Mitä on perhesuunnittelu ja seksuaali- ja lisääntymisterveys?
Miten toteutat perhevalmennusta?
Miten toteutat lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonnan ja
ohjauksen?
Miten tunnistat raskauden riskitekijät, erityisen tuen ja seurannan sekä hoitoonohjauksen tarpeen?
Miten synnytys hoidetaan ja jälkitarkastus tehdään?
Miten otat vastaan äitiyden ja isyyden tunnustamisen äitiysneuvolassa?
Mitä on varhainen vuorovaikutus ja sen tukeminen?
Miten ohjaat imettävää äitiä?
Mikä on perhepalveluverkosto?
Miten toteutat lapsen terveystarkastukset?
Mitä ovat lapsen terveyden seurantamenetelmät ja arviointi?
Miten tuet voimavaroja, vanhemmuutta, perhe-elämän taitoja sekä terveyttä ja hyvinvointia?
Mitä ovat osallistavat terveyden edistämisen menetelmät?
Mitä ovat elintapaohjaus, varhainen puuttuminen ja huolen puheeksiotto?
Miten hyödynnät digitaalisia menetelmiä perheen ohjauksessa?
Mitä on erityisen tuen ja tutkimusten varhainen tunnistaminen, hoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen?
Miten huomioit monikulttuurisuuden työssäsi?

Opiskelumateriaali

Äitiys- ja lastenneuvolatyö: Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa ja tiedot löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Lastensuojelu: opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Opintojakso (10 op) koostuu äitiysneuvolatyöstä 3 op, lastenneuvolatyöstä 4 op, WHO:n imetysohjaajakoulutuksesta 1,5 op, jälkitarkastuksesta 1 op ja lastensuojelusta 0,5 op.

Ei vaihtoehtoista toteuttamistapaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy käytännön harjoittelujakso. Äitiysneuvola- ja lastenneuvolayössä on työelämästä tulevien asiantuntijoiden luentoja.
WHO:n imetysohjaajatodistuksen saaminen edellyttää neljä tunnin imetysnäytön tekemistä käytännön harjoittelussa.
LASTENSUOJELU: työelämävierailija

Tentit ja muut määräajat

Äitiys- ja lastenneuvolatyön tenttien ajankohdat ja tehtävien palautuspäivämäärät löytyvät Learnista.
Lastensuojelusta tehtävä.

Kansainvälinen yhteistyö

Tunneilla käsitellään asioita myös monikulttuurisesta näkökulmasta ja käytetään englanninkileistä materiaalia.

Opiskelijan työmäärä

10 op = 10 X 27 tuntia = 270 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

ÄITITYS- LASTENNEUVOLATYÖ 7 OP
Luennot, simulaatiot, asiantuntijavierailut ja harjoitukset.

WHO:N IMETYSOHJAAJAKOULUTUS 1,5 OP
Luennot ja harjoitukset

SÄÄNNÖLLISEN SYNNYTYKSEN JÄLKITARKASTUS 1 op
a) Itsenäinen ennakoiva verkko-opiskelu (vuorovaikutteiset kätilön ja terveydenhoitajan H5P-asiantuntijaluennot, lakisääteiset lääkärioppitunnit, virtuaalisimulaatio ja diagnostinen teoreettinen alkutentti
b) kliininen harjoittelu oppilaitoksella (skill station, simulaatiot ja taitonäyttö) yhtenä lähiopetuspäivänä

LASTENSUOJELUTYÖ 0,5 OP
Luennot, työelämävierailija ja oppimistehtävien purku.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen äitiys- ja lastenneuvolatyön harjoittelujakson alkamista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLATYÖ:
Tentit ja tehtävä arvioidaan asteikolla 1-5. Simulaatiot ja asiantuntijavierailut läsnäolovelvoite on 100 %. Muilla tunneilla suositellaan läsnäoloa.

WHO:N IMETYSOHJAAJAKOULUTUS:
Tehtävä arvioidaan asteikolla 1-5. Osallistuminen harjoituksiin. Läsnäolovelvoite tunneilla 100 %.

JÄLKITARKASTUS:
Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä alkutenttiä (yli 102 pistettä) sekä osallistumista kliiniseen harjoitteluun kampuksella.

LASTENSUOJELU: oppimistehtävä ja sen purku, hyväksytty/täydennettävä/hylätty