Siirry suoraan sisältöön

Puunhankinnan toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: ME00DS74-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

30 - 50

Koulutus

 • Metsätalouden koulutus

Opettaja

 • Teea Lång
 • Timo Leinonen

Ajoitusryhmät

 • EA1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • EA 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • EA 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Pienryhmät

 • EA1
 • EA 2
 • EA 3
 • 08.01.2024 14:30 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 09.01.2024 12:30 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 10.01.2024 12:30 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 22.01.2024 14:15 - 15:45, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 23.01.2024 12:30 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 29.01.2024 14:15 - 15:45, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 30.01.2024 10:00 - 11:30, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 30.01.2024 12:30 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 05.02.2024 14:15 - 15:45, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 06.02.2024 10:00 - 11:30, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 12.02.2024 14:15 - 15:45, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 13.02.2024 12:30 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 19.02.2024 14:15 - 15:45, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 20.02.2024 12:30 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 06.03.2024 09:00 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 12.03.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 13.03.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 19.03.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 20.03.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 26.03.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 27.03.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 02.04.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 03.04.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 09.04.2024 07:30 - 14:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 17.04.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 23.04.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008
 • 24.04.2024 08:00 - 16:00, Puunhankinnan toimintaympäristö ME00DS74-3008

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu: AHOT Ensiapu 1 tai vastaava suoritus todistuksella osoitettuna.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu: ei ole käytössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Puunhankinnan ensimmäinen perusosaamista luova opintojakso, ei edellytyksiä TKI- tai yritysyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu: verkko-opetus 8 tuntia + luokkaopetus 8 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.) Ensiapu arviodaan hylätty/hyväksytty -asteikolla.