Siirry suoraan sisältöön

Liikunta-alan toimintaympäristöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EH47-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Mika Tenhu

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA23SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 07.09.2023 10:00 - 12:00, Liikunta-alan toimintaympäristöt LI00EH47-3005
 • 12.10.2023 11:15 - 12:45, Liikunta-alan toimintaympäristöt LI00EH47-3005
 • 09.11.2023 10:00 - 12:00, Liikunta-alan toimintaympäristöt LI00EH47-3005
 • 23.11.2023 10:00 - 12:00, Liikunta-alan toimintaympäristöt LI00EH47-3005
 • 30.11.2023 10:00 - 12:00, Liikunta-alan toimintaympäristöt LI00EH47-3005
 • 14.12.2023 10:00 - 12:00, Liikunta-alan toimintaympäristöt LI00EH47-3005

Tavoitteet

- Tunnet liikuntapolitiikan rakenteet, tavoitteet ja organisoitumisen osana laajempaa hyvinvointi yhteiskuntaa
- Tunnet liikkumisen edistämisen ammatilliset toimintaympäristöt ja ymmärrät niiden roolin osana liikunta-alan ammattilaisuuden yhteiskunnallista asemoitumista

Sisältö

- Mitkä ovat liikuntapolitiikan keskeiset rakenteet ja tavoitteet?
- Miten liikkumisen edistämisen ammatilliset rakenteet on organisoitu osana laajempaa hyvinvointi yhteiskuntaa?
- Millaisia liikkumisen edistämisen ammatillisia toimintaympäristöjä on?
- Millainen rooli eri ammatillisilla toimintaympäristöillä on osana liikunta-alan yhteiskunnallista asemoitumista?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat:
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
f. toimia ryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.