Siirry suoraan sisältöön

Perheen aktiivinen arki (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EE67-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Anna-Kaisa Hokkanen

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA22SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 07.09.2023 08:15 - 11:30, Orientaatio Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 21.09.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 28.09.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 05.10.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 12.10.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 19.10.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 02.11.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 09.11.2023 09:00 - 11:00, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 16.11.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 23.11.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 30.11.2023 08:15 - 11:30, Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 07.12.2023 09:00 - 12:00, Loppuseminaari Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004
 • 14.12.2023 08:15 - 11:30, Itsearviointi / Perheen aktiivinen arki LI00EE67-3004

Tavoitteet

Tiedät suomalaisten perheiden liikuntakäyttäytymiseen ja -tottumuksiin vaikuttavia tekijöitä.
Ymmärrät fyysisesti aktiivisen elämäntavan merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Tiedät keinoja ja osaat toimia liikunnanohjaajana perheen aktiivisen arjen tukemiseksi.

Sisältö

Mitä tiedetään suomalaisten perheiden liikuntatottumuksista ja liikuntakäyttäytymisestä?
Miten fyysisesti aktiivinen elämäntapa määritellään?
Miksi fyysisesti aktiivinen elämäntapa on tärkeää?
Mitkä ovat kansalliset ja kansainväliset fyysisen aktiivisuuden suositukset eri ikäryhmille?
Mitkä tekijät edistävät tai rajoittavat perheen aktiivista elämäntapaa?
Mitä muutosvaihemallilla tarkoitetaan?
Kuinka muutosvaihemallia voidaan hyödyntää aktiivisen elämäntavan tukemisessa?
Kuinka edistät ja tuet perheen aktiivista elämäntapaa liikunnanohjauksen keinoin?

Arviointiasteikko

1-5