Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointiteknologia ja etäohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LI00EE73-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Tiina Aho

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA22SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 06.09.2023 09:00 - 12:00, TeknoTyhy 10 op. (Työhyvinvoinnin edistäminen + hyvinvointiteknologia ja etäohjaus) / orientaatio / KAMPUS
 • 13.09.2023 08:30 - 11:45, TeknoTyhy / TEAMS (Tietoasiantuntija Tapio Salmela)
 • 20.09.2023 08:15 - 12:00, TeknoTyhy / TEAMS (Active life lab ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut- webinaariaamu)
 • 27.09.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy / KAMPUS (Interventiokäsikirjoittaminen + valmennusportfolion käynnistely)
 • 04.10.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy IOP / Minä ja työhyvinvointi
 • 11.10.2023 09:00 - 16:00, TeknoTyhy / KAMPUS (Interventiokäsikirjoitus työpaja ja suunnitelmasemma)
 • 18.10.2023 08:15 - 11:45, TeknoTyhy / interventiotyöskentely alkaa
 • 01.11.2023 09:00 - 11:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + tilannetsekki (TEAMS)
 • 08.11.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + Ajattelun aminohappoja (IOP)
 • 15.11.2023 09:00 - 11:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + tilannetsekki (TEAMS)
 • 22.11.2023 09:00 - 14:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely + Ajattelun aminohappoja (TEAMS)
 • 29.11.2023 08:30 - 12:00, TeknoTyhy / interventiotyöskentely
 • 13.12.2023 09:00 - 14:00, TeknoTyhy / seminaari (TEAMS-ikiliinkki)

Tavoitteet

Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja, tuotteita ja palveluja.
Tunnet liikuntaneuvonnan etäohjauksessa sovellettavia sähköisiä palveluja ja osaat arvioida niiden käytettävyyttä.
Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet ja pelillisyys tarjoavat liikunnan etäohjaukseen.
Ymmärrät sähköisten palvelujen ja hyvinvointiteknologian eettisiä ja tietoturvaan liittyviä näkökulmia.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilua hyvinvointiteknologisten ratkaisujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä digitaalisia ohjelmia, teknologisia välineitä ja menetelmiä voit hyödyntää liikunnanohjaajan työssä?
Miten käytät erilaisia teknologisia sovelluksia liikuntaneuvonnassa ja verkkovalmennuksessa?
Miten hyödynnät pelillisyyttä hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Kuinka suunnittelet ja toteutat etäohjausta ja -neuvontaa asiakaslähtöisesti?
Miten otat huomioon eettisyyden ja tietoturvan hyvinvointiteknologiassa?
Mitä käytettävyydellä tarkoitetaan hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan käyttäjälähtöisessä hyvinvointiteknologiassa?

Opiskelumateriaali

Oppimateriaali muodostuu työelämäkäytänteiden mukaisella tavalla . Oppimisen tukena hyödynnetään tarveperusteisesti erilaisia viestinnällisiä ympäristöjä

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu teorian ja työelämäkäytäntöjen välisenä yhteistyönä, mikä tarkoittaa vuorovaikutuksellisen tiimityön ja itsenäisen työn vuorottelua. Tiimityössä hyödynnetään monipuolisia vuorovaikuttamisen menetelmiä, jotka antavat myös mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Liikunnan koulutuksen pedagoginen kivijalka rakentuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän ja aluellisten kehittämistarpeiden näkökulmiin nojaten. Tämä useinmiten tarkoittaa sitä, että oppiminen sidotaan työelämän aitoihin kontekteihin, mikä määrittelee opintojakson menetelmällisiä ja sisällöllisiä tarpeita

Tentit ja muut määräajat

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia ja oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä määräytyy keskiarvollisesti opintojakson opintopistemäärästä, joka voi jakaantua monella eri tavalla kuten itsenäisenä- ja tiimityöskentelynä ja työelämän case-työskentelynä yhteistyössä työelämän kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso nivoutuu yhteen laajemmaksi osaamiskokonaisuudeksi työhyvinvoinnin edistäminen 5 op. opintojakson kanssa: Teknologiavälitteisen työhyvinvoinnin edistämisen teemakokonaisuus 10op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä. Opintojakson alussa kerrotaan tarkemmin arviointimenetelmistä ja arviointikriteereistä.