Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3165

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liikunnanohjaajakoulutus

Opettaja

 • Veli-Matti Malinen
 • Laura Saar
 • Tiina Aho

Vastuuopettaja

Vesa Väänänen

Ryhmät

 • LISA21SP
  Liikunnanohjaajakoulutus, päivätoteutus
 • 07.09.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Orientaatio + ONT-info osa a. / KAMPUS)
 • 21.09.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Tieteellisen viestinnän perusteet / TEAMS)
 • 28.09.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (IOP / VERKKOTEHTÄVÄT)
 • 05.10.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (ONT tiedonhaku / TEAMS)
 • 12.10.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Tieteellisen viestinnän perusteet b. / TEAMS)
 • 19.10.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (ONT-työstön työpaja / TEAMS)
 • 02.11.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (ONT- info b. / TEAMS)
 • 09.11.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Learn tentti / VERKKO)
 • 16.11.2023 12:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Menetelmätyöpaja / KAMPUS TAI TEAMS päätetään yhdessä)
 • 23.11.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (Menetelmätyöpaja / kvantti / TEAMS)
 • 30.11.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (IOP / ONT-työsuunnitelma)
 • 07.12.2023 13:00 - 16:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (IOP / ONT-työsuunnitelma)
 • 11.12.2023 09:00 - 12:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen / ONT-suunnitelma työpaja (KAMPUS, aloitus Savonnniemisali)

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Kurssikirjallisuus:
- Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväsky-lä: PS-Kustannus.
- Vilkka. H. 2021. Tutki- ja kehitä. Jyväskylä: PS-Kustannus.
- Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso suoritetaan työviikkopohjaisen väylän mukaisesti, joka yhdistelee kampuksella toteutuvaa lähiopetusta, joustavaa etätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso nivoutuu yhteen Liikunnan koulutuksen opinnäytetyöprosessin idea-ja suunnitelmavaiheen kanssa. Opintojakson aikana kartoitetaan opinnäytetyön toimeksiantajia, jaetaan työelämästä nousevia tutkimuksellisia kehittämistyön ideoita sekä verkostoidutaan työelämän toimeksiantajien kanssa. Verkostoitumisen avulla pyritään pääsemään työelämän ja opiskelijan väliseen yhteiskehittelyprosessin alkuun, jonka avulla opinnäytetyön idea- ja suunnitelmaraami käynnistyy ja lopulta valmistuu opintojakson päätteeksi.

Tentit ja muut määräajat

- Opintojaksolla on kirjallisia ja suullisia yksilö- ja pienryhmätehtäviä ja yksilötenttejä.
- Opintojaksoon vaaditut oppimistehtävät ja niiden aikataulu ilmoitetaan opintojakson orientaatioluennolla opintojakson ensimmäisen lukujärjestystunnin alussa.
- Opintojakson kaikki oppimistehtävät sidotaan tukemaan opinnäytetyön idean - ja suunnitelman työstöä.
- Opintojakso päättyy opinnäytetyön suunnitelman palautukseen ja oman ohjaajan antamaan suunnitelman hyväksyntään tai täydentävään palautteeseen (palauutuksen 31.12.2023).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä määräytyy keskiarvollisesti opintojakson opintopistemäärästä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

saamisen kehittämisen tukena käytetään monipuolisia sekä oppimista ja ammatillista kehittymistä edistäviä arviointimenetelmiä. Opintojakson alussa kerrotaan tarkemmin arviointimenetelmistä ja arviointikriteereistä.