Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LY00DT59-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Tommi Pälli

Vastuuopettaja

Tommi Pälli

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 04.09.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 11.09.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 18.09.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 25.09.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 02.10.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 09.10.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 16.10.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 30.10.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 06.11.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 13.11.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 20.11.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 27.11.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 04.12.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031
 • 11.12.2023 12:00 - 15:00, Kannattavuus ja talouden suunnittelu LY00DT59-3031

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla.
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. Osoitat perehtyneisyyttä budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa.

Sisältö

Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa?
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset?
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa?
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen?
Mikä on budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Laskentatoimi. Jormakka ym. Uusin painos.
Learnin materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Tämä väylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
Opintojakson voi suorittaa myös nopeutetusti eli voit tehdä arviointiin vaikuttavat tentit oman aikataulusi mukaan opintojakson toteutusaikana

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöisiä tehtäviä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan ryhmätyönä pelattavana yrityspelinä tai peliosuuden korvaavalla etätehtävällä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Talous- ja rahoitusmatematiikka tai vastaavat tiedot