Siirry suoraan sisältöön

Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TU00EB31-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Juha Häkkinen

Vastuuopettaja

Juha Häkkinen

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 07.09.2023 09:00 - 12:00, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 21.09.2023 09:00 - 12:00, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 28.09.2023 09:00 - 12:00, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 05.10.2023 09:00 - 12:00, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 12.10.2023 09:00 - 12:00, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 17.10.2023 11:30 - 14:30, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 02.11.2023 08:30 - 11:30, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 08.11.2023 13:00 - 16:00, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 09.11.2023 09:00 - 12:00, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003
 • 15.11.2023 11:30 - 14:30, Palveluliiketoiminnan johtaminen ja työoikeus TU00EB31-3003

Tavoitteet

Ymmärrät palveluliiketoiminnan käsitteet ja toimintaperiaatteet. Tunnistat palvelukokonaisuuteen ja palvelumuotoiluun liittyvät osa-alueet. Osaat johtaa palveluliiketoiminnan prosesseja ja huolehtia liiketoiminnan kehittämisestä. Osaat johtamisen yleisiä periaatteita ja saat käsityksen työhyvinvoinnin merkityksestä. Ymmärrät keskeisen työlainsäädännön ja saat kokonaiskäsityksen työehtosopimuksen ja työsopimuksen merkityksistä sekä työmarkkinatoiminnan periaatteista. Hallitset työoikeuden esimiehen näkökulmasta.

Sisältö

Mitä on palveluliiketoiminnan erityispiirteet, entä palvelumuotoilun? Miten johdat palveluliiketoimintaa asiakasymmärrykseen perustuen? Mikä on työhyvinvoinnin merkitys johtamisessa? Mitä työlainsäädäntö on?

Opiskelumateriaali

Opintojakson aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta, pp-esityksiä, luentoja ja muita materiaaleja. Opetuksen yhteydessä jaettava aineisto. Ilmoitetaan tarkemmin kurssin Learn-sivulla.

Kirjallisuus kokonaan tai osittain (ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin opetuksen yhteydessä ja opintojakson Learn-sivuilla, tarkasta lista opintojakson alkaessa Learn-sivuilta):
- Grönroos: Palvelujen johtaminen ja markkinointi. E-kirja 2020.
- Viitala-Jylhä: Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Kirja, e-kirja 2019.
- Paanetoja Jaana; Työoikeus tutuksi - käsikirja (2019). Myös e-kirja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso päivätoteutuksena; luennot, oppimistehtävät ja tentit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään mahdollisuuksien mukaan työelämäyhteistyöhön liittyen myös ulkopuolisia vierailu- ja asiantuntijaluennoitsijoita.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien ja tehtävien ajankohdat ja palautusajat ilmoitetaan opintojakson Learn-sivulla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly ohjattua kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali 5 opintopisteen ammattikorkeakouluopintojakson työmäärä, joka koostuu opetuksen seuraamisesta, opetukseen kuuluviin ja mahdollisiin muihin tehtäviin ja työskentelyyn osallistumisesta (esimerkiksi ryhmätöistä) sekä opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. 135 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus jakautuu palveluliiketoimintaan, työoikeuteen ja työhyvinvointiin liittyviin opintoihin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvostelu perustuu tenteistä, oppimistehtävistä ja opetuksen yhteydessä annettujen tehtävien tekemisestä sekä niiden esittelystä saatujen pisteiden yhteismäärään.

Tiedot edellä mainituista annetaan opetuksen yhteydessä ja ne löytyvät myös tarkemmin opintojakson Learn-sivuilta.