Siirry suoraan sisältöön

Kriisinhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00EB36-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Jyrki Haapala

Vastuuopettaja

Jyrki Haapala

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 05.09.2023 11:30 - 16:00, Kriisinhallinta KY00EB36-3003
 • 12.09.2023 11:30 - 16:00, Kriisinhallinta KY00EB36-3003
 • 19.09.2023 11:30 - 16:00, Kriisinhallinta KY00EB36-3003
 • 26.09.2023 11:30 - 16:00, Kriisinhallinta KY00EB36-3003
 • 03.10.2023 11:30 - 16:00, Kriisinhallinta KY00EB36-3003
 • 10.10.2023 11:30 - 16:00, Kriisinhallinta KY00EB36-3003

Tavoitteet

Ymmärrät, että kriisinhallintaa toteutetaan makro- ja mikro tasolla. Ymmärrät, että osallistuminen makrotasolla kansainväliseen kriisinhallintaan on osa Suomen aktiivista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jota Suomi toteuttaa osallistumalla kansainväliseen YK:n, EU:n, Naton ja Etyjin johtamaan kriisinhallintatoimintaan. Ymmärrät, että mikrotasolla organisaatioiden on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti organisaation toimintaan kohdistuneesta kriisistä. Ymmärrät, että kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Ymmärrät, että kriisihallinta on kokonaisuus, mikä pitää sisällään elementit kriisien ennaltaehkäisystä ja arvioinnista, toiminnasta kriisitilanteissa, suunnitelmallisesta kriisistä toipumisesta ja kriisistä oppimisesta.

Sisältö

Mitä on makro- ja mikrotason kriisinhallinta? Mikä on organisaation tärkein tehtävä kriisin kohdatessa organisaatiota? Mistä elementeistä organisaation kriisinhallinta muodostuu?

Opiskelumateriaali

Learnin alustalla oleva materiaali ja alustalla ilmoitettu kirjallisuus

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso suoritetaan tehtävillä. Ei tenttiä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat hahmottaa kriisihallintaan liittyviä tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät. Ei tenttiä.