Siirry suoraan sisältöön

Tietoturvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00EB35-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Turvallisuusalan koulutus

Opettaja

 • Marianne Lindroth
 • Pia Jääskeläinen

Vastuuopettaja

Marianne Lindroth

Ryhmät

 • TUSA22SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala
 • 06.09.2023 08:00 - 16:00, Tietoturvallisuus KY00EB35-3003: TUNNIT PERUTTU
 • 14.09.2023 08:00 - 16:00, Tietoturvallisuus KY00EB35-3003
 • 20.09.2023 09:00 - 16:00, Tietoturvallisuus KY00EB35-3003
 • 13.10.2023 08:00 - 16:00, Tietoturvallisuus KY00EB35-3003: TUNNIT PERUTTU
 • 16.10.2023 08:00 - 12:00, Tietoturvallisuus KY00EB35-3003: TUNNIT PERUTTU
 • 18.10.2023 08:00 - 16:00, Tietoturvallisuus KY00EB35-3003

Tavoitteet

Ymmärrät yrityksen tietoturvaan ja tiedät tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvän lainsäädännön.
Tiedät kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden erot ja osaat tunnistaa tietoturvariskejä sekä tehdä parannusehdotuksia niiden välttämiseksi.
Tunnet yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoriamallit suojausten rakentamiseksi
Tunnet yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle
Tunnet miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat tietoturvallisuuden peruskäsitteet?
Mitä ovat tietoturvariskit, niiden vaikutukset ja torjunta?
Mitä on tietoturvallisuus yleisesti?
Mitkä ovat tietoturvaan liittyvät lait?
Mitä ovat tietoturva standardit ja sertifikaatit?
Mitä ovat salausmenetelmät?

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
Osaat arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti.
Osaat työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia.
Osaat arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa.
Osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan.
Osaat soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa.