Siirry suoraan sisältöön

Kliininen harjoittelu 1 (15 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK75-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

24.04.2023 - 01.10.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Leila Sikanen
 • Salla Rinne
 • Riitta Riikonen
 • Pirjo Oikarinen
 • Teea Lång
 • Emma Mikkonen
 • Maria Ajanto
 • Tuula Tarhonen

Ryhmät

 • SHMI22SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
 • 28.08.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 29.08.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 30.08.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 31.08.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 01.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 02.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 03.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 04.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 05.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 06.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 07.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 08.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 09.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 10.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 11.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 12.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 13.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 14.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 15.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 16.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 17.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 18.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 19.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 20.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 21.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 22.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 23.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 24.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 25.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 26.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 27.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 28.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011
 • 29.09.2023 08:00 - 16:00, Kliininen harjoittelu 1 HT00EK75-3011

Tavoitteet

Osaat toimia vuorovaikutuksessa potilaan/asiakkaan kanssa ja luoda hyvän hoitosuhteen.
Osaat toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Osaat tarkkailla ja arvioida systemaattisesti potilaan hoidontarvetta.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat raportoida ja konsultoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Osaat kliinisen hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset.
Osaat etsiä ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä.
Ymmärrät kyseisten potilasryhmien hoitopolut ja hoidon erityispiirteet.
Osaat arvioida toimintakykyä ja voimavaroja ja toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa sekä toimia ergonomisesti.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa.
Osaat kivun arvioinnin, hoidon ja tarkkailun.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun potilasturvallisessa hoitotyössä.
Osaat työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Miten toteutat hyvää vuorovaikutussuhdetta potilaan/asiakkaan kanssa ja luot hyvän hoitosuhteen?
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten arvioit potilaan hoidontarvetta ABCDE-protokollan mukaan?
Miten tarkkailet potilaan peruselintoimintoja NEWS-kriteeristöä hyödyntäen?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten arvioit hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten arvioit toimintakykyä ja toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten varmistat ergonomisen työskentelysi?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa turvallisesti?
Miten toteutat kivun hoidon arviointia, toteutusta ja tarkkailua?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa eri potilasryhmien hoitotyössä?
Miten työskentelet kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Harjoittelun aikana käytetään Workseed-ohjelmaa (harjoittelun arviointikirja)
Erillistä opiskelumateriaalia ei ole.

Yksilölliset oppimisväylät

Työsuhteen opinnollistaminen ja aikaisemman osaamisen tunnistaminen: katso ohjeet Hoitotyön harjoittelun Learn-alustalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessan harjoitteluna työelämäyhteistyössä.
Harjoittelun ajaksi opiskelijalle nimetään vähintään yksi työelämäohjaaja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Kansainvälinen yhteistyö

Harjoittelu on mahdollista suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Opiskelijan työmäärä

15 op = 405 tuntia, keskimäärin 38 h / viikko.

Toteutuksen osien kuvaus

Kliininen harjoittelu 1 on osa Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä -kokonaisuutta.
Kliininen harjoittelu 1 sisältää:
- Sisätautien hoitotyön harjoittelun 7,5 op (190 h / 5 viikkoa)
- Gerontologisen hoitotyön harjoittelun 7,5 op (190 h / 5 viikkoa)

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelupaikka varataan Jobiilista
Ennen harjoittelua tulee olla harjoittelua edeltäneet teoriaopinnot suoritettu ja lukukauden lääkelaskut hyväksytysti suoritettu (Lääkelaskut 1 ja 2).
Harjoittelun ajaksi opiskelijalle nimetään harjoittelua ohjaava opettaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arviointi perustuu opiskelijan, harjoittelun ohjaajan ja ohjaavan opettajan yhteiseen näkemykseen. Hyväksytyn harjoittelun edellytyksenä ovat:
- Opiskelijan laatimat henkilökohtaiset harjoittelun tavoitteet on hyväksytty
- Opiskelijan tekemät työtunnit vastaavat harjoittelun laajuutta
- Opiskelija saavuttaa harjoittelun tavoitteet
- Opiskelija on kirjoittanut itsearvioinnin
- Harjoittelun ohjaaja on kirjoittanut palutteen opiskelijalle