Siirry suoraan sisältöön

Linux-käyttöjärjestelmän hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AV00EJ12-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 11.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma

  • Kyberturvallisuuden koulutus
  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opettaja

  • Tomi Pahula

Opiskelijaryhmät

  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Kurssi jakautuu kahteen osaan.
Ensimmäisen osan loputtua hallitset Linux-asennuksen, verkkoyhteyksien määritykset, fyysisten levyjen määritykset ja ylläpidon perusteet
Toisen osan loputtua osaat levyosioiden hallinnan, loogiset osioiden hallinnan, käyttöoikeuksien määritykset ja pakettien hallinnan.

Sisältö

Kurssi pohjautuu Red Hat System Administration I ja II (RH124 ja RH134) materiaaliin

Opiskelumateriaali

Red Hat Academyn kurssimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen koulutusmateriaali, joka valmentaa sertifiointiin.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarjolla:
- Xamkin tutkinto-opiskelijoille 30 paikkaa
- Avoimen AMKin opiskelijoille 50 paikkaa
- CampusOnlineopiskeljoille 50 paikkaa

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokeet 2 kpl.