Siirry suoraan sisältöön

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV28-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Emma Mikkonen
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Karoliina Rötkö
 • Satu Sällilä
 • TerSYNN8 TerSTYNN

Ryhmät

 • THMI21KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 09.01.2024 13:30 - 16:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 10.01.2024 10:00 - 11:30, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 10.01.2024 12:30 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 17.01.2024 10:00 - 11:30, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 17.01.2024 12:30 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 18.01.2024 11:30 - 14:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 22.01.2024 13:30 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 24.01.2024 12:30 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 30.01.2024 11:30 - 13:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 07.02.2024 14:00 - 16:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 09.02.2024 11:30 - 13:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 12.02.2024 13:30 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 13.02.2024 11:30 - 14:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 14.02.2024 11:45 - 13:15, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 16.02.2024 09:00 - 11:00, Tentti: Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 19.02.2024 10:00 - 11:30, Simulaatio, ryhmä 1: Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 19.02.2024 12:30 - 14:00, Simulaatio, ryhmä 2: Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 21.02.2024 08:30 - 11:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 05.03.2024 11:30 - 15:30, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 06.03.2024 08:00 - 10:30, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 12.03.2024 11:15 - 13:45, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 13.03.2024 08:00 - 10:30, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005
 • 18.03.2024 10:00 - 10:30, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3005

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Osaat tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä.
Osaat arvioida kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen.
Osaat ylläpitää ja edistää yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja – ympäristöä.
Osaat huomioida lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä monikulttuurisuuden koulu/opiskeluterveydenhoitajatyössä.

Sisältö

Mitä on koululaisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on opiskeluterveydenhuolto?
Miten arvioidaan koululaisen ja nuoren kasvua ja kehitystä?
Miten tunnistat koululaisen, nuoren ja opiskelijan terveyden, turvattomuuden, sosiaalisen kehityksen riskejä ja häiriöitä ja miten puutut niihin?
Mitä on koululaisen, nuoren ja opiskelijan mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen?
Miten edistät päihteettömyyttä ja puutut päihdeongelmiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa?
Miten edistät koululaisen, nuoren ja opiskelijan oppimisyhteisöjen ja – ympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta?
Miten ohjaat yksilöitä ja ryhmiä terveyteen liittyvissä asioissa?
Miten edistät koululaisen, nuoren ja opiskelijan seksuaaliterveyttä?
Miten annat koululaisille ja opiskelijoille liikunta- ja ravitsemusohjausta?
Miten ohjaat koululaisia ja opiskelijoita uneen liittyvissä asioissa?
Miten huomioit monikulttuurisuuden työssäsi?

Opiskelumateriaali

Laaja terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon .Toim. Hakulinen-Viitanen T., Hietanen-Peltola M., Hastrup A., Wallin M. & Pelkonen M. 2012. THL. Opas 22.

NEUKO-tietokanta. Duodecim. Terveysportti.

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa - Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.
Ei nopeuttavaa oppimisväylää.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on käytännön esimerkkejä.

Opintojaksoon liittyy 5 opintopistettä harjoittelua opiskelu-ja/tai kouluterveydenhuollossa.

Tentit ja muut määräajat

Kouluterveydenhuollosta on luokassa tehtävä pari- tai pienryhmätentti.

Opiskeluterveydenhuollosta on Learn-tentti.

Mielenterveys- ja päihdetyöstä on ryhmätehtävä.

Tentit arvioidaan arvosanoilla 1-5. Mielenterveys- ja päihdetyön ryhmätehtävä arvioidaan arvosanoilla 1-5.

Simulaatio kouluterveydenhuolto & mielenterveys- ja päihdetyö. Hyväksytty-hylätty.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso sisältää esimerkkejä eri kulttuureista tulevan koululaisen ja opiskelijan sekä hänen perheensä kohtaamisesta.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä
Opintojakson laajuus on 5 op = 135 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakautuu seuraaviin osiin:

Kouluterveydenhuolto 2,0 op,
Opiskeluterveydenhuolto1,5 op
Ryhdin tutkiminen 0,5 op
Mielenterveys- ja päihdetyöstä 1 op
Kouluikäisen ja nuoren ravitsemus 2 tuntia
Koulukuraattorin työ 2 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolovelvotteisia ovat ryhti- ja ravitsemustunnit. Simulaatiotunnit ovat pakollisia. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tunneilla suositellaan läsnäoloa.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyön harjoittelu (5 op).

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu Learn-tentti, pari/ryhmätentti, tehtävät ja simulaatio.