Siirry suoraan sisältöön

Hankinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB47-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Lassi Leppänen

Vastuuopettaja

Lassi Leppänen

Ryhmät

  • LOKT23SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 13.01.2024 12:00 - 14:00, Hankinta LO00EB47-3012
  • 10.02.2024 11:30 - 13:30, Hankinta LO00EB47-3012
  • 09.03.2024 12:00 - 14:00, Hankinta LO00EB47-3012
  • 13.04.2024 09:00 - 11:00, Hankinta - TEAMS etätapaaminen. Linkki lisätiedoissa ja s-postissa

Tavoitteet

Tunnet hankinnan merkityksen yritykselle sekä hankinnan roolin toimitusketjussa. Tunnet hankinnan keskeiset tehtävät ja dokumentaation.

Sisältö

Mikä on hankinnan rooli yrityksessä ja toimitusketjussa?
Mitkä ovat hankinnan keskeiset tehtävät, dokumentit ja tavoitteet?

Opiskelumateriaali

Kuvattu Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

Sovittava ohjaajan kanssa ennen kurssin alkua. Halusta yksilölliseen suoritustapaan ilmoitettava ohjaajalle ilmoittautumisen yhteydessä. Opiskelija suunnittelee oman väylänsä kurssin tavoitteiden, sisällön, arviointimenetelmien ja Xamkin arviointimatriisin pohjalta. Suunnitelman tulee sisältää tehtävät, aikataulut ja niiden arviointiperusteet. Yksilöllisessä oppimisväylässä oppimispäiväkirjan pitäminen on pakollista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi tehdä kurssin tehtävät oman työpaikkansa hankinnasta jos niin ennalta sovitaan.

Tentit ja muut määräajat

Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

135 h

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutuksella ei ole erillisiä osia.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki tehtävät on palautettava ja tentit tehtävä kurssin aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Learnissa