Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan kemia ja fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB50-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Antti Laakso
 • Anne Gango

Vastuuopettaja

Antti Laakso

Ryhmät

 • LOKT23SM
  Logistiikka, monimuoto
 • 21.09.2024 12:30 - 14:15, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 21.09.2024 12:30 - 14:15, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 21.09.2024 14:30 - 16:15, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 21.09.2024 14:30 - 16:15, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 11.10.2024 13:00 - 14:45, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 11.10.2024 13:00 - 14:45, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 11.10.2024 15:00 - 16:45, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 11.10.2024 15:00 - 16:45, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 09.11.2024 11:45 - 13:30, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 09.11.2024 11:45 - 13:30, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 09.11.2024 13:45 - 15:30, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 09.11.2024 13:45 - 15:30, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 29.11.2024 12:30 - 14:15, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 29.11.2024 12:30 - 14:15, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 29.11.2024 14:30 - 16:15, Ryhmä B: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008
 • 29.11.2024 14:30 - 16:15, Ryhmä A: Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3008

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• aineen rakenteen atomitasolta lähtien, alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen
• olomuotojen kemiaa, pH:n ja kaasulakien perusteet
• laatia reaktioyhtälön ja hyödyntää sitä laskuissa
• ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen
• vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
• käyttää kiinteän aineen mekaniikkaan liittyviä käsitteitä ja kaavoja, fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

• Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen?
• Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä?
• Miten lasket yksinkertaiset pH ja kaasulaskut?
• Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä ja mihin sitä voidaan hyödyntää?
• Miten liikkeessä olevan kappaleen siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys lasketaan?
• Miten Newtonin lakeja sovelletaan pistemäisiin ja jäykkiin kappaleisiin?
• Miten Newtonin lakeja sovelletaan paikallaan oleviin, eteneviin ja pyöriviin kappaleisiin?
• Miten mekaniikan energiaperiaatetta sovelletaan mekaanisen energian konversiossa?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learnissa oleva materiaali.
Fysiikka: Learnissa oleva materiaali. Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, luvut 1 - 9, EDITA soveltuvin osin.

Yksilölliset oppimisväylät

Fysiikassa tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin osissa erilliset välikokeet, niiden ajankohdat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Toteutuksen osien kuvaus

Fysiikka 2,5 op
Kemia 2,5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: hyväksytysti suoritettu välikoe.
Fysiikka: hyväksytysti suoritettu välikoe.