Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3185

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Marie Laaksonen

Vastuuopettaja

Ari Helle

Ryhmät

 • LOKT23SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 08.01.2024 10:00 - 12:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 15.01.2024 10:00 - 12:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 22.01.2024 11:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 30.01.2024 10:15 - 12:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 07.02.2024 12:00 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 14.02.2024 13:00 - 15:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 21.02.2024 11:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 07.03.2024 10:00 - 12:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 15.03.2024 10:00 - 12:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 22.03.2024 08:15 - 10:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 27.03.2024 13:45 - 16:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 03.04.2024 13:15 - 16:15, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 04.04.2024 08:45 - 11:45, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 08.04.2024 10:00 - 11:45, Kirjallinen tentti. Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 10.04.2024 08:15 - 11:15, Suullinen tentti. Ammattiruotsi KY00DS46-3185
 • 16.04.2024 11:00 - 14:00, Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3185

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkossa

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä on työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutus logistiikan päiväryhmän opiskelijoille. Opetusta on työjärjestyksen mukaan, minimiläsnäolovelvollisuus 50 %.

Opintoja nopeuttava tai työhön integroitu väylä: ota yhteys opettajaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen selvittämiseksi, onko väylä mahdollinen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän ja oman alan sanastoa ja viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Tentit huhtikuussa, uusintojen ajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 t

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen kokeiden perusteella, taustalla valtakunnalliset arviointikriteerit.
Oppimistehtävät: hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.