Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan kemia ja fysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB50-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Antti Laakso
 • Anne Gango
 • Marko Ukkola

Vastuuopettaja

Antti Laakso

Ryhmät

 • LOKT23SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 16.09.2024 09:45 - 13:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 23.09.2024 09:45 - 13:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 30.09.2024 09:45 - 13:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 07.10.2024 09:45 - 13:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 14.10.2024 10:00 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 28.10.2024 09:45 - 13:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 01.11.2024 08:45 - 12:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 04.11.2024 10:00 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 11.11.2024 09:45 - 13:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 12.11.2024 12:45 - 16:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 18.11.2024 10:00 - 13:15, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 19.11.2024 12:45 - 16:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 22.11.2024 12:30 - 15:45, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 25.11.2024 09:45 - 13:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 27.11.2024 12:45 - 16:00, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 04.12.2024 13:15 - 16:30, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009
 • 11.12.2024 12:30 - 15:45, Logistiikan kemia ja fysiikka LO00EB50-3009

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• aineen rakenteen atomitasolta lähtien, alkuaineiden jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen
• olomuotojen kemiaa, pH:n ja kaasulakien perusteet
• laatia reaktioyhtälön ja hyödyntää sitä laskuissa
• ratkaista fysiikan suureyhtälöitä ja muuntaa suureiden lukuarvoja yksiköstä toiseen
• vektorisuureilla laskemisen ja suureiden graafisen määrityksen perusteet.
• käyttää kiinteän aineen mekaniikkaan liittyviä käsitteitä ja kaavoja, fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Sisältö

• Miten atomin rakenne vaikuttaa alkuaineen kemialliseen käyttäytymiseen?
• Mitä tietoa saat jaksollisesta järjestelmästä?
• Miten lasket yksinkertaiset pH ja kaasulaskut?
• Mitä tietoa saat reaktioyhtälöstä ja mihin sitä voidaan hyödyntää?
• Miten liikkeessä olevan kappaleen siirtymä, nopeus ja kiihtyvyys lasketaan?
• Miten Newtonin lakeja sovelletaan pistemäisiin ja jäykkiin kappaleisiin?
• Miten Newtonin lakeja sovelletaan paikallaan oleviin, eteneviin ja pyöriviin kappaleisiin?
• Miten mekaniikan energiaperiaatetta sovelletaan mekaanisen energian konversiossa?

Opiskelumateriaali

Kemia: Learnissa oleva materiaali.
Fysiikka: Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1, luvut 1 - 9, EDITA

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Toteutus monimuoto-opetuksena OPS-suunnitelman mukaan. Sovittava opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssin osissa erilliset välikokeet, niiden ajankohdat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Toteutuksen osien kuvaus

Fysiikka 2,5 op
Kemia 2,5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemia: Hyväksytysti suoritettu välikoe.
Fysiikka: Hyväksytysti suoritettu välikoe.