Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3186

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Logistiikan koulutus, tradenomitutkinto

Opettaja

 • Marie Laaksonen

Vastuuopettaja

Marie Laaksonen

Ryhmät

 • LLKT23SV
  Logistiikka, tradenomitutkinto, verkkototeutus
 • 16.09.2024 17:00 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3186
 • 09.10.2024 17:00 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3186
 • 06.11.2024 17:00 - 18:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3186
 • 19.11.2024 10:00 - 12:00, Etäopetus: Suullinen tentti. Ammattiruotsi KY00DS46-3186
 • 20.11.2024 16:30 - 18:30, Etäopetus: Suullinen tentti. Ammattiruotsi KY00DS46-3186
 • 26.11.2024 14:00 - 16:00, Etäopetus: Suullinen tentti: Ammattiruotsi KY00DS46-3186
 • 27.11.2024 16:30 - 18:30, Etäopetus: Suullinen tentti. Ammattiruotsi KY00DS46-3186
 • 02.12.2024 16:30 - 18:30, Etäopetus: Suullinen tentti. Ammattiruotsi KY00DS46-3186

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Materiaali verkossa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Tämä on logistiikan tradenomiopiskelijoille suunnattu verkkototeutus, joka etenee annetussa aikataulussa.

Työhön integroitu oppimisväylä: voit keskustella opettajan kanssa integrointimahdollisuudesta ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän ja oman sanastoa ja viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti Exam-tenttiakvaariossa viikolla 47. Tentin voi tehdä Xamkin kampuksilla tai sellaisessa korkeakoulussa, joka on mukana Exam-järjestelmässä tenttivierailun kautta.

Suulliset tentit viikoilla 47 + 49.

Uusintojen ajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Kirjallinen tentti Exam-tenttiakvaariossa viikolla 47. Tentin voi tehdä Xamkin kampuksilla tai sellaisessa korkeakoulussa, joka on mukana Exam-järjestelmässä tenttivierailun kautta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen kokeiden perusteella. Arvioinnin taustalla valtakunnalliset arviointikriteerit.
Tehtävät arvioidaan hyväksytty - täydennettävä - hylätty.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.