Siirry suoraan sisältöön

Robotiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB62-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Antti Laakso

Vastuuopettaja

Antti Laakso

Ryhmät

  • LOKT21SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 12.01.2024 14:15 - 17:00, Robotiikka LO00EB62-3004
  • 09.02.2024 14:00 - 17:00, Robotiikka LO00EB62-3004
  • 08.03.2024 14:15 - 17:00, Robotiikka LO00EB62-3004
  • 12.04.2024 14:15 - 17:00, Robotiikka LO00EB62-3004

Tavoitteet

Ymmärrät turvallisuuden merkityksen mekatroniikan ratkaisuissa
Tunnet eri robottityypit
Ymmärrät robottien ohjaamisen perusteet
Tunnet robotiikan käyttösovellukset

Sisältö

Mitä robotiikan turvallisuus käsittää?
Millaisia robottityyppejä on olemassa?
Miten robotteja ohjataan?
Millaisia sovelluksia robotiikassa on?

Opiskelumateriaali

Opintojakson kirjallisuus kerrotaan aloitusluennolla
Muu materiaali jaetaan luennoilla

Yksilölliset oppimisväylät

Jos opiskelija haluaa käyttää yksilöllistä oppimisväylää, opiskelija laatii kurssin tavoitteet täyttävän kirjallisen suunnitelman yksilöllisestä toteutuksesta ja hyväksyttää sen ensin kurssin opettajalla ja sen jälkeen työpaikallaan. Kurssin yksilöllistämisestä on sovittava opettajan kanssa ennen kurssin alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei suoriteta TKI-yhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentistä sovitaan aloitusluennolla.
Kaikista tenteistä on sovittava opettajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista ja uusintatentit on suoritettava tutkintosäännön mukaisessa aikataulussa.

Opiskelijan työmäärä

5 op / 135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja/tai mahdolliset arviointiin vaikuttavat harjoitustehtävät sovitaan opintojakson johdantoluennolla.