Siirry suoraan sisältöön

Pakkaukset ja kuljettimet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00CP84-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Logistiikan koulutus

Opettaja

  • Jouni Ropponen

Vastuuopettaja

Jouni Ropponen

Ryhmät

  • LOKT21SM
    Logistiikka, monimuoto
  • 12.01.2024 08:15 - 11:15, Pakkaukset ja kuljettimet LO00CP84-3008
  • 10.02.2024 08:15 - 11:15, Pakkaukset ja kuljettimet LO00CP84-3008
  • 08.03.2024 08:15 - 11:15, Pakkaukset ja kuljettimet LO00CP84-3008
  • 13.04.2024 12:00 - 15:00, Pakkaukset ja kuljettimet LO00CP84-3008

Tavoitteet

Sinä tunnet yleisimmät kuljettimet ja niiden tyypillisimmät käyttökohteet
Sinä tunnet pakkausten merkityksen ja tehtävät logistisessa ketjussa
Sinä osaat pakkausmateriaalien ominaisuudet ja niiden merkityksen
Sinä osaat ottaa huomioon tuotteiden asettamat vaatimukset pakkauksille
Sinä tunnet kuljettimien ja pakkausten ympäristövaikutukset toimitusketjussa

Sisältö

Mitkä ovat yleisimmät kuljetintyypit ja niiden tyypillisimmät käyttökohteet?
Mitkä ovat pakkausten tehtävät ja merkitys logistisessa ketjussa?
Mitkä ovat yleisimmät pakkausmateriaalit ja niiden tyypilliset käyttökohteet?
Mitä pakkaussuunnittelun merkitys on logistisessa ketjussa?
Miten lainsäädäntö vaikuttaa pakkausmateriaalien valmistuksessa, käytössä ja pakkausjätteen käsittelyssä?
Mitkä ovat pakkausten ja kuljettimien ympäristövaikutukset toimitusketjussa?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tuudon ja Pepin aikataulun mukaan

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija laatii ja toimittaa työnantajan kanssa kurssin sisällön mukaisen ja tavoitteet huomioivan ehdotuksen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovittava ennalta opettajan kanssa

Kansainvälinen yhteistyö

Ei ole

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0)

Lisätiedot

Ei edellytä aikaisempaa osaamista