Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan insinöörifysiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EN59-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Antti Laakso

Vastuuopettaja

Antti Laakso

Ryhmät

 • LOKT22SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 09.01.2024 10:45 - 12:45, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 12.01.2024 08:15 - 10:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 17.01.2024 13:00 - 15:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 19.01.2024 08:15 - 10:15, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 26.01.2024 12:30 - 14:30, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 30.01.2024 13:00 - 15:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 01.02.2024 13:00 - 15:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 07.02.2024 10:30 - 12:30, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 09.02.2024 08:15 - 10:15, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 14.02.2024 11:30 - 13:30, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 16.02.2024 08:15 - 10:15, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 21.02.2024 11:00 - 13:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 23.02.2024 12:00 - 14:00, Välikoe 1 - Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 08.03.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 13.03.2024 11:00 - 13:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 15.03.2024 13:00 - 15:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 20.03.2024 11:00 - 13:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 27.03.2024 11:00 - 13:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 03.04.2024 08:15 - 10:15, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 10.04.2024 12:00 - 14:00, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 17.04.2024 11:45 - 13:45, Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007
 • 26.04.2024 12:15 - 15:15, Tentti: Logistiikan insinöörifysiikka LO00EN59-3007

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• muodostaa ja ratkaista fysiikan suureyhtälöitä
• käyttää nesteiden ja kaasujen mekaniikkaan, lämpöoppiin ja tasa- ja vaihtovirtapiireihin liittyviä käsitteitä fysiikassa ja tekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen
• soveltaa saamiasi tietoja ammattiaineiden opinnoissa ja työelämässä
• käyttää saamiasi tietoja alasi kehityksen seuraamiseen ja uusien sovellusten kehittämiseen

Sisältö

• Miten nestestatiikan ja nestedynamiikan lakeja käytetään paineeseen ja virtauksiin liittyvien probleemojen ratkaisussa?
• Miten lämpöopin sääntöjä hyödynnetään lämpölaajenemiseen, lämmön varastoitumiseen ja lämmön siirtymiseen liittyvien tehtävien ratkaisemisessa?
• Miten ideaalikaasun tilanyhtälöä sovelletaan kaasujen tilanmuutoksissa ja ilman kosteuteen liittyvissä laskuissa?
• Mikä on termodynaamisen koneen toimintaperiaate ja miten termodynaamisen koneen hyötysuhde lasketaan?
• Miten tasa- ja vaihtovirtapiirien peruskytkentöjen suureita lasketaan?
• Miten fysiikan muita ilmiöitä mallinnetaan logistiikassa?

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1
Kari Suvanto, Tekniikan fysiikka 2

Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Esitietovaatimukset

Suositellaan Logistiikan fysiikka ja kemia -opintojakson suorittamista