Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MO00DS25-3180

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

20.09.2024 - 29.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Eeva Ala-Krekola
 • Sami Norrbacka

Vastuuopettaja

Eeva Ala-Krekola

Ryhmät

 • LOKT22SM
  Logistiikka, monimuoto
 • LOKT22SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • 20.09.2024 10:30 - 11:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180
 • 20.09.2024 11:30 - 12:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180
 • 20.09.2024 12:00 - 13:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180
 • 11.10.2024 10:30 - 11:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180
 • 11.10.2024 11:30 - 12:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180
 • 11.10.2024 12:00 - 13:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180
 • 08.11.2024 08:15 - 10:15, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180
 • 29.11.2024 12:00 - 14:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3180

Tavoitteet

2 op.

Yhteiset osaamistavoitteet (koulutus- tai koulutusalakohtainen toteutus) :

Tunnet tutkimus- ja kehittämisprosessin yleiset vaiheet.
Osaat hakea tietoa systemaattisesti oman alasi keskeisistä tietoympäristöistä.
Osaat lukea, kriittisesti arvioida ja hyödyntää oman alasi kirjallisuutta ja tutkimusjulkaisuja.
Tunnet ja osaat soveltaa tutkimuseettisiä ja luotettavuuteen liittyviä periaatteita.
Osaat laatia omaa alaasi ja opinnäytetyötäsi hyödyntävän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

3 op.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmien koulutus- tai koulutusalakohtaiset osaamistavoitteet:

Tunnet ajankohtaisia oman alasi tutkimuskohteita ja kehittämistarpeita.
Tunnet ja osaat soveltaa oman alasi keskeisiä kehittämisen lähestymistapoja ja/tai tutkimusmenetelmiä sekä eettisiä periaatteita.
Osaat raportoida tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaan.

Sisältö

2 op. Yhteisiä osaamistavoitteita vastaava sisältö

Millaisiin vaiheisiin tutkimus- ja kehittämisprosessi voidaan jakaa?
Miten löydät, luet ja arvioit oman alasi tutkimustietoa?
Miten laadit luotettavaa tutkimustietoa hyödyntävän ja omaan alaasi ja opinnäytetyöhön liittyvän kirjallisuuskatsauksen tieteellisen viestinnän ja eettisten periaatteiden mukaisesti?

3 op. Koulutus- tai koulutusalakohtaisesti tarkennettava sisältö

Mitä ovat oman alasi keskeiset tutkimuskohteet ja kehittämistarpeet?
Mitä ovat oman alasi kehittämisen lähestymistavat ja/tai tutkimusmenetelmät ja miten sovellat niitä käytännössä oman alasi kehittämisen tarpeisiin?
Miten raportoit tutkimus- tai kehittämisprosessista ammatillisen ja tieteellisen viestinnän sekä oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti?

Opiskelumateriaali

Learnissä olevat ja tunneilla läpikäytävät materiaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Neljä lähiopetuskertaa, itsenäisesti toteutettavia aiheeseen (ja parhaassa tapauksessa omaan opinnäytetyöhön) liittyviä harjoitustehtäviä. Opintojakson tavoitteena on tukea ja edesauttaa opinnäytetyöprosessin aloitusta ja opinnäytetyön kirjoittamista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Linkitys yritysmaailmaan opinnäytetyöaiheiden kautta.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä, opintojakso arvioidaan palautettujen harjoitustehtävien perusteella.

Toteutuksen osien kuvaus

Lähiopetus Kotkan kampuksella
Itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Lähiopetusta sisältävä opintojakso

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan palautettujen harjoitustehtävien perusteella. Hyväksytyn arvosanan saadakseen kaikkien tehtävien tulee olla palautettu hyväksyttyinä.