Siirry suoraan sisältöön

Kehittämistyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV26-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Pauliina Lehto
 • Johanna Koskenniemi

Vastuuopettaja

Pauliina Lehto

Ryhmät

 • THKV20SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 10.01.2024 11:00 - 13:00, Aloitusinfo: Kehittämistyö TH00DV26-3005
 • 14.02.2024 09:00 - 15:00, Seminaari: Kehittämistyö TH00DV26-3005
 • 14.03.2024 09:00 - 15:00, Seminaari: Kehittämistyö TH00DV26-3005
 • 18.04.2024 09:00 - 15:00, Semnaari: Kehittämistyö TH00DV26-3005
 • 17.05.2024 09:00 - 15:00, Seminaari: Kehittämistyö TH00DV26-3005

Tavoitteet

Osaat valita asianmukaisen kehittämistehtävän aiheen.
Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida terveyden edistämisen alueelta valitsemasi työelämää palvelevan kehittämistehtävän.
Osaat tehdä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.
Osaat osallistua palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen yhteistyössä asiantuntijoiden ja palvelujen käyttäjien kanssa.
Osaat kehittää terveydenhoitajatyötä näyttöön perustuen.
Osaat raportoida työsi sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit kehittämistehtävän?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso toteutetaan seminaari tapaamisina. Kaikki opintojaksoa suorittavat osallistuvat ensimmäiseen työjärjestyksessä ilmoitettavaan seminaariin, missä käydään läpi opintojakson tavoitteet ja sisältö.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kehittämistyön tavoitteena on toimia työelämän kehittämisessä.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei käytössä tässä toteutuksessa.

Opiskelijan työmäärä

Kehittämistyö 5 op =135 tuntia, sisältää
aloitus- ja aiheen hyväksymisseminaarin 2 tuntia
kehittämistyön itsenäinen työstö ja loppuraportin kirjoittaminen ja kirjallisen loppuraportin ohjaukseen osallistuminen 127 tuntia
oman työn esittäminen, yhden työn vertaisarviointi ja kolmen muun työn esitykseen osallistuminen.

Toteutuksen osien kuvaus

Kaikki opintojaksoa suorittavat osallistuvat työjärjestyksessä ilmoitettavaan aloitusinfoon verkossa, missä käydään läpi opintojakson tavoitteet ja sisältö. Ohjaustapaamiset ja esitysseminaarit toteutetaan verkkotapaamisina.

Lisätietoja opiskelijoille

pauliina.lehto@xamk.fi ja johanna.koskenniemi@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä kirjallista loppuraporttia kehittämistyöstä sekä aloitus ja esitysseminaareihin osallistumista.
Kehittämistyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota aiheen hyödyllisyyteen terveydenhoitajatyön näkökulmasta. Miten hyvin aiheeseen on perehdytty ja minkälaisia ja kuinka monipuolisesti on lähteitä käytetty. Miten kehittämistyössä asetetut tavoitteet saavutettiin, työskentelyn suunnitelmallisuus, yhteistyö, resurssointi, riskien hallinta, arviointisuunnitelma ja ohjauksen hyödyntäminen. Kehittämistyönä tuotettua tuotoksesta arvioidaan mm. ulkoasu/sisältö/ toteutus ja hyödyllisyys/käyttökelpoisuus/merkittävyys käytännön yhteistyökumppanille. Lisäksi tuotoksesta tulee pyytää yhteistyökumppanin arviointi. Kirjallisessa loppuraportissa arvioidaan ulkoasu, luettavuus, ymmärrettävyys ja selkeys sekä terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden ilmeneminen loppuraportin arvioinnissa, johtopäätöksissä ja kehittämis-/toimenpide-ehdotuksissa,