Siirry suoraan sisältöön

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV28-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Pauliina Lehto
 • Satu Sällilä

Vastuuopettaja

Pauliina Lehto

Ryhmät

 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 11.01.2024 08:15 - 11:15, Opintojakson aloitus: Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3006
 • 24.01.2024 14:00 - 16:00, INFO/Ergonomia/Ryhdin tutkiminen: Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3006
 • 06.02.2024 09:00 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3006
 • 08.02.2024 09:00 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3006
 • 15.02.2024 09:00 - 14:00, Ergonomia/ryhdin tutkiminen: Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3006
 • 20.02.2024 09:00 - 15:00, Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3006
 • 04.03.2024 08:15 - 16:15, Laboraatioharjoittelu: Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajtayö TH00DV28-3006

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Osaat tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä.
Osaat arvioida kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen.
Osaat ylläpitää ja edistää yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja – ympäristöä.
Osaat huomioida lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä monikulttuurisuuden koulu/opiskeluterveydenhoitajatyössä.

Sisältö

Mitä on koululaisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö ja miten sitä toteutetaan?
Mitä on opiskeluterveydenhuolto?
Miten arvioidaan koululaisen ja nuoren kasvua ja kehitystä?
Miten tunnistat koululaisen, nuoren ja opiskelijan terveyden, turvattomuuden, sosiaalisen kehityksen riskejä ja häiriöitä ja miten puutut niihin?
Mitä on koululaisen, nuoren ja opiskelijan mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen?
Miten edistät päihteettömyyttä ja puutut päihdeongelmiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa?
Miten edistät koululaisen, nuoren ja opiskelijan oppimisyhteisöjen ja – ympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta?
Miten ohjaat yksilöitä ja ryhmiä terveyteen liittyvissä asioissa?
Miten edistät koululaisen, nuoren ja opiskelijan seksuaaliterveyttä?
Miten annat koululaisille ja opiskelijoille liikunta- ja ravitsemusohjausta?
Miten ohjaat koululaisia ja opiskelijoita uneen liittyvissä asioissa?
Miten huomioit monikulttuurisuuden työssäsi?

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaali ilmoitetaan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelijan tulee olla läsnä ensimmäisellä lähiopetuskerralla jolloin annetaan tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Pauliina Lehto

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilö- ja ryhmätehtävien palauttaminen määräajassa. Aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin ja laboraatioharjoituksiin. Osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty - hylätty, osassa käytetään numeraalista arviointia (1-5). Myöhässä palautettujen tehtävien arvosana alenee yhdellä arvosanalla.