Siirry suoraan sisältöön

Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV29-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

28.10.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Ter TerSTYNN
 • Reetta Korhonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI22KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 30.10.2024 12:30 - 13:15, Opintojaksoinfo: Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 31.10.2024 08:30 - 11:15, Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 04.11.2024 09:00 - 11:00, Työlääketiede: Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 05.11.2024 12:00 - 16:00, Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 06.11.2024 08:30 - 11:15, Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 07.11.2024 08:30 - 11:15, Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 13.11.2024 09:00 - 11:45, Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 14.11.2024 08:30 - 11:15, Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 21.11.2024 08:30 - 11:15, Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 28.11.2024 08:30 - 11:15, Simulaatio: Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007
 • 28.11.2024 12:00 - 14:30, Simulaatio: Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö TH00DV29-3007

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen ja ikääntyneen terveyttä sekä toimintakykyä.
Osaat arvioida ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palvelujen käyttöön.
Tiedät työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja työterveyshuollon roolin sen vahvistamisessa.
Osaat selittää ja noudattaa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja –ympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja antaa työhön ja työoloihin liittyviä suosituksia ja henkilökohtaisen terveyden edistämiseen liittyviä ohjeita.
Osaat ohjata asiakasta käyttämään tarkoituksenmukaisia palveluja ja varmistaa asiakkaan palvelukokonaisuuden jatkuvuuden.
Osaat huomioida monikulttuurisuuden työssäsi.

Sisältö

Sisältö työikäisen terveydenhoitajatyön ja työterveyshuollon osalta:
Mistä osa-alueista työhyvinvointi koostuu?
Mitkä ovat yrittäjän työhyvinvoinnin erityskysymyksiä?
Mikä on työterveyshuollon rooli työhyvinvoinnin vahvistamisessa?
Mitkä lait ovat keskeisiä työikäisen ja ikääntyneen terveyden edistämisessä?
Mikä on lakisääteisen työterveyshuollon sisältö?
Mitkä ovat hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet?
Miten arvioidaan työn ja työympäristön / toiminnan ja toimintaympäristön terveydellisiä olosuhteita?
Miten arvioidaan henkilön työ- ja/tai toimintakykyä?
Milloin työterveystarkastukset ovat lakisääteisiä?
Mitkä ovat keskeiset työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja?
Mitä kuuluu työturvallisuuteen ja miten se on organisoitu työpaikolla?
Mitä asioita tulee huomioida henkilön työergonomisessa kartoituksessa?
Mikä merkitys on palveluiden suunnittelussa asiakaspalautteella ja asiakasfoorumeilla?

Sisältö ikääntyneen terveydenhoitajatyön osalta:
Mikä on ensisijaista ikääntyneen terveystarkastuksessa ja terveyden edistämisessä?
Mitkä ovat ikääntyvän terveysneuvonnan erityispiirteet (mm. liikunta, ravitsemus, seksuaalisuus, uni, ikääntymiseen ja pitkäaikaissairauksiin liittyvä neuvonta)?
Mitkä ovat hyvinvointiteknologian mahdollisuudet ja käyttö ikääntyneen terveyden edistämisessä?
Miten kuntouttava työote ilmenee käytännössä?

Miten huomioit monikulttuurisuuden työssäsi?

Opiskelumateriaali

Karvala, K., Aalto-Korte, K., Leino, T., Oksa, P., Sainio, M., Latvala, J., Uitti, J. & Santonen, T. 2019. Altistelähtöinen työterveysseuranta. 1. painos. Kustannus Oy Duodecim.

Uitti J. (toim.) 2014. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. 3.-5.painos. Työterveyslaitos, Saarijärvi.

Learnissa esitetty opiskelumateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvilla lähiopetustunneilla voi vierailla moniammatillisen työterveystiimin asiantuntijoita tai ammattihenkilöitä. Myös työterveyshuollon yhteistyökumppaneiden asiantuntijaluennot ovat mahdollisia.

Tentit ja muut määräajat

Työlääketieteen 1 op -osuus arvioidaan Exam-tenttinä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly opintojaksoon.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h

Opintojaksoinfo 1 h
Teoriatunnit (sisältää mahdolliset asiantuntijoiden vierailut) 25 h
Simulaatio 3 h
Työlääketieteen tenttiin valmistautuminen 26 h
Työlääketieteen tentti Examissa 1 h
Kirjalliset tehtävät 30 h
Itsenäinen opiskelu 49 h

Toteutuksen osien kuvaus

Työterveyshuolto 2 op
Työlääketiede 1 op
Ikääntyneen terveydenhoitajatyö 1 op
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetustunneilla (teoriatunnit) ei ole läsnäolovelvollisuutta, mutta osallistuminen on suositeltavaa. Lähiopetustunnit pidetään Mikkelin kampuksella.

Asiantuntijaluennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Simulaatiotunneilla on läsnäolovelvollisuus.

Tätä opintojaksoa täydentää työterveyshuollon harjoittelu.

OPINTOJAKSON EDELTÄVYYSEHDOT:

Hyväksytysti suoritetut:

• Hoitotyön ammatilliset perusteet (pois lukien Opinto- ja urasuunnittelu)
• Hoitotyön ammatilliset perusteet -harjoittelu
• Terveyden edistäminen
• Kliininen hoitotyö I
• Kliininen harjoittelu I

Tämän lisäksi nämä lisäehdot:
Kliininen hoitotyö II suoritettu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työterveyshuolto 2 op: yksilötyö / kirjallinen tehtävä (arviointi 1-5)
Työlääketiede 1 op: Tentti Examissa (arviointi 1-5)
Ikääntyneen terveydenhoitajatyö 1 op: Simulaatio (arviointi Hyväksytty-täydennettävä)
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 op: yksilötyö / kirjallinen tehtävä (arviointi 1-5)