Siirry suoraan sisältöön

Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu (9 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP46-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.10.2024

Opintopistemäärä

9 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Katja Villikka
 • Satu Untolahti

Vastuuopettaja

Satu Untolahti

Ryhmät

 • THKV22SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 04.09.2024 08:15 - 11:30, Opintojakson aloitus lasten ja nuorten sairaanhoito (pakollinen osallistuminen): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 04.09.2024 14:00 - 16:15, Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 06.09.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö (itsenäinen verkko-opiskelu): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 09.09.2024 13:30 - 16:45, Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 13.09.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö (itsenäinen verkko-opiskelu): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 16.09.2024 10:00 - 13:15, Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 16.09.2024 14:00 - 17:15, Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 18.09.2024 08:15 - 16:15, Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 20.09.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö (itsenäinen verkko-opiskelu): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 24.09.2024 08:15 - 11:30, Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 25.09.2024 08:15 - 11:30, Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 26.09.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö (itsenäinen verkko-opiskelu): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 02.10.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö: Lasten kipuseminaari (pakollinen osallistuminen): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 04.10.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö (itsenäinen verkko-opiskelu): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 07.10.2024 12:30 - 15:45, * Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 08.10.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö: Lastenhoitotyön seminaari (pakollinen osallistuminen): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 09.10.2024 08:15 - 16:15, Prekliininen harjoittelu: Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 11.10.2024 08:15 - 16:15, Lasten ja nuorten hoitotyö (itsenäinen verkko-opiskelu): Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 16.10.2024 08:15 - 16:15, Prekliininen harjoittelu: Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 17.10.2024 08:15 - 16:15, Prekliininen harjoittelu ja näyttökoe: Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007
 • 18.10.2024 08:15 - 16:15, Prekliininen harjoittelu ja näyttökoe: Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP46-3007

Tavoitteet

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Tiedät äitiyshuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja –prosessin
Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
Osaat tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä
Tiedät tavallisimmat hedelmällisyyteen, raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvät häiriöt
Tiedät tavallisimmat naistentaudit ja niiden riskitekijöitä
Osaat soveltaa äitiys- ja naisenhoitotyön teoriatietoa toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat toimia tarkoituksenmukaisesti sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä
Osaat vastasyntyneen perushoidon ja tarkkailun ja saa valmiuksia perheen ohjaamiseen terveen vastasyntyneen hoidossa

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden peruskäsitteet
Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa
Osaat soveltaa seksuaaliterveyden edistämisen tutkimustietoa ja menetelmiä toteuttaessasi hoitotyötä
Osaat ottaa puheeksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
Tiedät tavallisimmat seksuaalitoimintojen häiriöt
Tunnistat seksuaaliväkivallan ilmiönä ja osaat auttaa ja tukea seksuaaliväkivallan uhria

Lasten ja nuorten hoitotyö
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.

Kehitysvammaisuus
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat tukea kehitysvammaisen toimintakykyä ja osallisuutta

Sisältö

Äitiys- ja naisenhoitotyö
Millainen on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Miten normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika etenee?
Miten sairaanhoitajana tuet perheitä vanhemmuuteen kasvussa, vastasyntyneen perushoidossa ja imetyksessä?
Mitä häiriöitä liittyy hedelmällisyyteen, raskauteen ja lapsivuodeaikaan?
Mitä ovat tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisy?
Miten suunnittelet, toteutat ja arvioit hoitotyötä naistentautien keskeisillä osa-alueilla?
Mitkä ovat keskeiset äitiys- ja naisen hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa äitiys- ja naisenhoitotyössä?
Miten avustetaan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä?
Miten toteutetaan terveen vastasyntyneen tarkkailu ja päivittäinen hoito?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Mitä käsitteitä käytetään puhuttaessa seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta?
Miten seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa?
Miten sairaanhoitajana toimit asiakkaan seksuaaliterveyttä huomioivalla ja edistävällä tavalla?
Mitä seksuaalisuuden puheeksi ottamisen menetelmiä käytetään hoitotyössä?
Mitä häiriöitä liittyy seksuaalitoimintoihin?
Mitä seksuaaliväkivalta on?
Miten autat ja tuet seksuaaliväkivallan uhria?

Lasten ja nuorten hoitotyö
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?

Kehitysvammaisuus
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät hoitotyön toiminnot?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?

Opiskelumateriaali

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Storvik-Sydänmaa S., Tervajärvi L. & Hammar A-M. (2019) Lapsen ja perheen hoitotyö. WSOY.
TAI
Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos Lapsen ja perheen hoitotyö) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro.

Ja Learnissa oleva materiaali.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
1) Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016. Naisen hoitotyö. Helsinki. SanomaPro
2) Brusila P., Kero K., Piha J. ja Räsänen M. 2020: Seksuaalilääketiede (Duodecim verkkokirja. Oppiportti)

Suositeltavaa lisämateriaalia:
1) Ylikorkala & Tapanainen 2011. Naistentaudit ja synnytykset. (Duodecim verkkokirja. Oppiportti).
2) Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä 2017. Kätilötyö. Edira

Learnin materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Opintojaksoinfo: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen
Verkko-opiskelu: työjärjestyksen mukaisesti luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät
Seminaaripäivät: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti: ennakkotehtävän tekeminen pienryhmissä ja 100 % osallistuminen seminaaripäiviin
Näyttökoe: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti pienryhmissä 1 h / ryhmä 100 % osallistuminen

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- ja LISÄÄNTYMISTERVEYS
Opintojaksoinfo: kampuksella työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen (4.9.2024)
Lähiopetus työjärjestyksen mukaisesti
Laboraatiot 8 h työjärjestyksen mukaisesti 100 % osallistuminen

Opintoja nopeuttava väylä:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Ei ole käytössä tällä toteutuksella (päivätoteutus).

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
Ei ole käytössä tällä toteutuksella (päivätoteutus).

TKI ja työelämäyhteistyö

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan työelämäyhteistyönä, johon 100 % osallistuminen.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
Synnytys- ja lapsivuodeosaston sekä äitiyspkl:n toiminta/työelämän edustaja

Tentit ja muut määräajat

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Verkko-opiskelun suorittaminen (luennot, sähköiset oppitunnit ja kertaustehtävät) työjärjestyksen mukaisesti.
Seminaaripäivien suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti ja niihin liittyvän ennakkotehtävän tekeminen itsenäisenä opiskeluna.
Näyttökokeen suorittaminen työjärjestyksen mukaisesti.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALITERVEYS
Lähiopetus (luennot, tehtävät, esitykset) työjärjestyksen mukaisesti
Exam-tentti

Kansainvälinen yhteistyö

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: -
ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI JA LISÄÄNTYMISTERVEYS: -

Opiskelijan työmäärä

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
4,5 op = 121,5 tuntia
Opintojaksoinfo kampuksella 4 h
Ohjattu verkko-opiskelu 48 h
Seminaaripäivät kampuksella 24 h
Näyttökoe kampuksella 1 h
Harjoituspäivä työelämäyhteistyönä 8 h
Itsenäinen opiskelu 36,5 h, joka sisältää seminaaripäivien ennakkotehtävän tekemisen, harjoituspäivään ja näyttökokeeseen valmistautumiseen sekä muuhun itsenäiseen opiskeluun.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI-JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
4,5 op = 121,5 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ LAAJUUS 4,5 OP
1. Lasten ja nuorten sairaanhoito 2,5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lasten kaltoinkohtelu, eri ikäisen lapsen sairastuminen, perhehoitotyö, lasten lääke ja nestehoidon erityispiirteet sekä tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet ja kehitysvammaisuus = vammaistyön teoria 1 op, jossa käydään läpi keskeiset vammaistyön työmenetelmät, keskeiset vammaisryhmät sekä kuntoutuksessa ja tukemisessa käytettävät työmenetelmät. T1-K5.
2. Prekliininen harjoittelu 1 op, joka toteutetaan työelämäyhteistyönä Kotkan opetustoimen kanssa. Hyväksytty / Hylätty.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALITERVEYS
1. Äitiys- ja perhehoitotyö, seksuaaliterveys 3,5 op, jossa aiheina naisen terveys, hedelmällisyys, sairaudet, väkivalta ja äitiys.
2. Prekliininen harjoittelu 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ: katja.villikka@xamk.fi

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS: satu.untolahti@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Arviointi muodostuu seuraavista osista:
1. Lasten ja nuorten sairaanhoidon ja kehitysvammaisuuden teoria: 3,5 op: osaaminen osoitetaan verkossa tehtävillä harjoitustehtävillä 20 % (T1-K5, hylätty), näyttökokeessa 20 % (T1-K5, hylätty) ja seminaaripäivissä 60 % (T1-K5, hylätty) = perhehoitotyöseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %), lasten kipuseminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %) ja lasten hoitotyön seminaari 20 %, T1-K5 (ennakkotehtävä 50 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %).
2. Prekliininen harjoittelu 1 op: hyväksytty / hylätty (100 % osallistuminen harjoituspäivään).
Arvioinnin perusteet:
LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖ
Hylätty: Verkko-opiskelun harjoitustehtävissä alle 50 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu seminaaripäiviin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.
TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta, mutta tiedon soveltaminen näyttökokeessa on puutteellista. Osallistuminen seminaaripäivissä on vähäistä. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat melko hyvin tai hyvin soveltaa tietoa käytäntöön. Osallistuminen seminaaripäivissä on aktiivista tai melko aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta. Näyttökokeessa osaat soveltaa tietoa erittäin hyvin käytäntöön Osallistuminen seminaaripäiviin on erittäin aktiivista. Harjoitustehtävien tarkemmat pisterajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

ÄITIYS- JA PERHEHOITOTYÖ, SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS
Tentti 1-5, ryhmätyö
Ryhmätyön arviointikriteerit löytyvät Learnista

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatillinen toiminta, Kliinisen hoitotyön perusteet-harjoittelu, Kliininen hoitotyö I, Kliininen harjoittelu 1 ja 2 suoritettu