Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön englanti (3 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK69-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Hanna Aronen

Ryhmät

 • THKV23SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 11.01.2024 12:00 - 14:00, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 17.01.2024 10:00 - 12:00, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 01.02.2024 09:00 - 11:00, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 09.02.2024 09:15 - 11:15, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 21.02.2024 13:45 - 15:45, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 05.03.2024 11:15 - 13:15, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 21.03.2024 09:00 - 11:00, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 26.03.2024 09:00 - 11:00, Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 04.04.2024 09:00 - 12:00, 1.ryhmäkeskustelu mahdollisuus: Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 15.04.2024 10:30 - 13:30, 2. ryhmäkeskustelu mahdollisuus: Hoitotyön englanti HT00EK69-3024
 • 18.04.2024 12:00 - 14:00, Kirjallinen tentti. Hoitotyön englanti HT00EK69-3024

Tavoitteet

Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi.
Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa.
Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset?
Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä?
Miten toimit suullisissa viestintätilanteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä?
Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoama materiaali Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelija osalllistuu työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua nopeuttavan opiskeluvaihtoehdon selvittämiseksi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi:
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Alakohtaisen englanninkielisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson varsinainen tentti oppitunneilla ja uusintatentit Exam-tenttijärjestelmää hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 3 op = 81 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso keskittyy terveydenhuoltoalan sanastoon ja viestintätilanteisiin. Lähitapaamisilla pääpaino on suullisessa kommunikoinnissa ja sanastovaraston laajentamisessa, verkkotehtävät kehittävät työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja ja oman alan sanastoa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, kirjallinen tentti, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus opintojaksolla.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.