Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön viestintätaidot (4 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK68-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Markus Hamunen

Ryhmät

 • THKV24SM
  Terveydenhoitaja, monimuoto
 • 03.09.2024 14:45 - 16:15, Hoitotyön viestintätaidot HT00EK68-3024
 • 19.09.2024 14:00 - 15:30, Hoitotyön viestintätaidot HT00EK68-3024
 • 10.10.2024 12:00 - 13:30, Hoitotyön viestintätaidot HT00EK68-3024
 • 16.10.2024 13:00 - 14:30, Hoitotyön viestintätaidot HT00EK68-3024
 • 06.11.2024 15:00 - 16:30, Hoitotyön viestintätaidot HT00EK68-3024
 • 12.11.2024 12:30 - 14:00, Hoitotyön viestintätaidot HT00EK68-3024
 • 20.11.2024 09:45 - 16:45, Näyttöön perutuva hoitotyö: Seminaari: Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta HT00EK66-3024, Hoitotyön viestintätaidot HT00EK68-3024

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.

Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.

Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.

Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.

Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.

Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?

Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?

Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?

Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?

Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?

Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?

Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?

Miten annat rakentavaa palautetta?

Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssilla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Työhön integroitu oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttiä. Määrätyt tehtävät: ilmoitetaan kurssilla

Opiskelijan työmäärä

4 x 27 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy arvioitavien tehtävien perusteella. Tarkemmat tiedot opintojakson Learn-alustalla.