Siirry suoraan sisältöön

Viestintätaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS51-3293

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2024 - 08.09.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Biotuotetekniikan koulutus
 • Teollisen puurakentamisen koulutus

Opettaja

 • Mari Koivunen

Vastuuopettaja

Mari Koivunen

Ryhmät

 • PRSA24SP
  Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus
 • BISA24SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
 • 28.08.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 04.09.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 11.09.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 18.09.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 25.09.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 02.10.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 09.10.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 16.10.2024 11:00 - 15:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 30.10.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 06.11.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 13.11.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 20.11.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 27.11.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293
 • 04.12.2024 10:00 - 14:00, Viestintätaidot KY00DS51-3293

Tavoitteet

Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana ammattitaitoasi ja osaat toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tunnet korkeakoulusi opiskelukirjoittamisen ohjeet ja osaat käyttää niitä.
Osaat hakea luotettavaa tietoa ja hyödyntää sitä eettisesti.
Osaat ilmaista näkemyksesi asiallisesti ja perustellen sekä käyttää tilanteen mukaista yleiskieltä.
Osaat tuottaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asianmukaisia opiskelun ja työelämän tekstejä sekä käyttää niiden tuottamisessa sopivia viestintäfoorumeita ja -välineitä.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi ja selviydyt erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa, kuten kokouksissa ja neuvotteluissa.
Kehität esiintymisvalmiuksiasi työelämän tarpeisiin sekä harjaannut palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.

Sisältö

Millaista vuorovaikutustaitojen osaamista sinulta edellytetään opinnoissasi ja oman alasi viestintätilanteissa?
Miten perustelet näkemyksesi asiallisesti yleiskielellä?
Miten haet luotettavaa tietoa ja hyödynnät tietolähteitä eettisesti?
Mitä tekstilajeja opiskelijan ja ammattilaisen tulee hallita?
Miten hyödynnät kielenhuollon ohjeita ja apuvälineitä opinnoissa ja ammatillisessa viestinnässä?
Millaisia taitoja tarvitset erilaisissa esiintymis-, kokous- ja neuvottelutilanteissa?
Miten arvioit omia taitojasi ja hallitset jännitystäsi?
Miten annat rakentavaa palautetta?
Miten hyödynnät saamaasi palautetta?

Opiskelumateriaali

Opettajan ja opiskelijoiden kokoamat ja tekemät opiskelumateriaalit löytyvät opintojakson Learn-alustalta ja Teams-sovelluksesta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelet työjärjestyksen mukaisesti ja opettajan määrittelemin tehtävin.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso verkkototeutuksena.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Osana opintojakson tehtäviä

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä

Lisätietoja opiskelijoille

Viestintätaidot tulee olla suoritettuna, ennen kuin voi ryhtyä tekemään tutkimusmenetelmäopintoja, mahdollista kolmannen vuoden syventävää opintoa/seminaarityötä ja opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Luentoihin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät sekä yksilö- ja ryhmätyöskentely. Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.
Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit b–f.