Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3187

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Biotuotetekniikan koulutus
 • Teollisen puurakentamisen koulutus

Opettaja

 • Tiina Karvinen

Ryhmät

 • BISA23SP
  Biotuotetekniikka, päivätoteutus
 • PRSA22SP
  Teollinen puurakentaminen, päivätoteutus
 • 02.09.2024 09:30 - 11:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 04.09.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 09.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 11.09.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 16.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 18.09.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 23.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 25.09.2024 13:00 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 30.09.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 02.10.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 07.10.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 09.10.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 14.10.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 16.10.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 28.10.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 30.10.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 04.11.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 06.11.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 11.11.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 13.11.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 18.11.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 20.11.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 25.11.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 27.11.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 02.12.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 04.12.2024 12:45 - 14:15, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 09.12.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 11.12.2024 13:00 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 16.12.2024 10:00 - 11:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187
 • 18.12.2024 13:00 - 14:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3187

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.
Toteutuksella on yhteistä materiaalia sekä erillistä alakohtaista aineistoa biotuotetekniikan ja teollisen puurakentamisen opiskelijoille.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsi-opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus, joka toteutetaan kevät-, kesä- ja syyslukukausina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää omiin työelämäyhteyksiinsä liittyvää sanastoa.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on oikeus tenttiä opintojakso sitten kun kurssin tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Tehtävänpalautuksia ei oteta vastaan enää toteutusajan jälkeen, ellei asiasta ole sovittu opettajan kanssa etukäteen.
Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan Exam-tenttiakvaariossa tai kampuksella ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson aikana.
Opiskelijan velvollisuus on huolehtia että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan, mikäli niihin on tarvetta.
Uusintoja voi tehdä siihen asti, kun on kulunut 1 vuosi opintojakson alusta.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.