Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP40-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

72 % Lähiopetus, 28 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Leena Kosunen
 • Johanna Koskenniemi

Vastuuopettaja

Leena Kosunen

Ryhmät

 • THKV23SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 10.01.2024 09:00 - 09:45, Info: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 15.01.2024 12:15 - 15:30, TP1 (vapaaehtoinen): Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 23.01.2024 08:00 - 16:00, H1: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 01.02.2024 12:15 - 15:30, TP 2 (vapaaehtoinen): Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 09.02.2024 12:00 - 15:15, TP 3 (vapaaehtoinen): Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 13.02.2024 08:15 - 11:30, TP 4 (vapaaehtoinen): Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 20.02.2024 09:00 - 11:15, TP 6 Asiantuntijavierailut: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 20.03.2024 12:45 - 16:00, TP 7 (vapaaehtoinen): Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 27.03.2024 08:15 - 15:30, H2, Ryhmä A: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 28.03.2024 08:15 - 15:30, H2, Ryhmä B: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 05.04.2024 08:00 - 16:00, H3: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 12.04.2024 08:15 - 15:30, H4: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019
 • 17.04.2024 08:00 - 16:00, Osaamisen arviointi: Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP40-3019

Tavoitteet

Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitopolun ja hoidon erityispiirteet.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa keskeisimmistä sisätaudeista ja syöpäsairauksista.
Osaat arvioida systemaattisesti hoidon tarpeen.
Osaat kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset.
Ymmärrät sisätauti- ja syöpäpotilaan turvallisen lääkehoidon perusteet farmakologiaa hyödyntäen.
Sovellat lääkehoidon osaamistasi potilaan ohjauksessa ja hoidossa.
Osaat ohjata potilasta kuntoutumista edistävien periaatteiden mukaisesti.
Osaat soveltaa säteilyturvallisuuden periaatteita.
Osaat turvallisen verensiirron periaatteet.
Osaat kirjata, raportoida ja konsultoida ISBAR-mallin mukaisesti.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun sisätauti- ja syöpäpotilaiden hoidossa.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Sisältö

Mitä ovat yleisimmät sisätaudit ja syöpäsairaudet?
Miten potilaan hoitopolku etenee diagnosoinnista hoitoon?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa sisätauti- ja syöpäpotilaan hoitotyössä?
Mitkä ovat sisätautipotilaan ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät keskeiset hoitotyön toiminnot ja diagnostiset tutkimukset?
Miten toteutetaan, seurataan ja arvioidaan lääkkeellistä hoitoa keskeisissä sisätaudeissa ja syöpäsairauksissa?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten ohjaat potilasta ja sitoutat häntä omahoitoon?
Miten sovellat säteilyturvallisuuden periaatteita?
Miten toteutat verensiirron turvallisesti?
Miten kirjaat, raportoit ja konsultoit ISBAR-mallin mukaisesti?
Miten hoitoelvytys toteutetaan?

Opiskelumateriaali

- Learnissä osoitettu materiaali
Lisäksi mm.
-Outi Ahonen; Mari Blek-Vehkaluoto; Sirkka Ekola; Sanna Partamies; Virpi Sulosaari; Tuija Uski-Tallqvist. Sanoma Pro 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö
- Holmström Peter; Korhonen Liisa; Kuusisto Milla; Lätti Anne; Rintamäki Reeta; Tauriainen Milla; Kimpimäki Katja; Muller Eduard. Sisätaudit. Sanoma Pro Oy 2022. 8. uudistettu painos
- Saano S & Taam-Ukkonen M. Lääkehoidon käsikirja (soveltuvin osin). 2020. Sanoma Pro Oy 2022. 9. uudistettu painos
- Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito (soveltuvin osin). Sanoma Pro Oy 2012
- Opettajan erikseen suosittamat käypä hoito suositukset ja hoitosuositukset

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskeluun sisältyy kontaktiopetusta ja itsenäistä verkkotyöskentelyä. Opintojakson suorittamiseen sisältyy harjoitustenttejä, oppimistehtäviä ja prekliinistä harjoittelua koululla, joissa vaaditaan 100 % läsnäolo. Exam-tentti (loppukoe). Osaamisen arviointi.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei mahdollista, koska opintojaksolla paljon käytännön harjoituksia

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdolliset työelämän asiantuntijaluennot tai työelämävierailut.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson loppukoe tehdään Examissa ja se tulee suorittaa opintojakson aikana. Prekliinisten harjoitusten osaamisen arviointi suoritetaan ennalta ilmoitettuna ajankohtana koululla tapahtuvien harjoitusten jälkeen. Opintojakson aikataulu ilmoitetaan Learnissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

7 x 27 h, yhteensä 189 h

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävyysehdot:
Suoritettu hyväksytysti tai suoritus menossa yhtäaikaisesti
-Anatomia, fysiologia ja patologia 5 op
-Kliinisen hoitotyön perusteet 5 op
-Potilasturvallisuus ja lääkehoito 5 op
-Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet 4 op
-Kliininen harjoittelu, hoitotyön perusteet

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki Learnin harjoitustentit ja oppimistehtävät hyväksytysti suoritettu (hylätty- hyväksytty).
Prekliinisen harjoittelun osaamisen arviointi
Exam-tentti numeerinen arviointi 1-5.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuus