Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP42-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.04.2024 - 21.04.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 10.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Anna-Kaarina Anttolainen
 • Riitta Tenkanen-Salmela

Vastuuopettaja

Anna-Kaarina Anttolainen

Ryhmät

 • THKV23SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 19.09.2024 08:15 - 10:30, Info ja opintojakson aloitus: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3015
 • 25.09.2024 08:15 - 09:45, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3015
 • 02.10.2024 09:00 - 11:15, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3015
 • 09.10.2024 12:45 - 15:00, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3015
 • 17.10.2024 08:15 - 09:45, Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3015
 • 08.11.2024 10:00 - 12:15, Tentti: Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu HY00EP42-3015

Tavoitteet

Mielenterveyshoitotyö
Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja psykiatrisista sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä ja lääkehoitoa.
Osaat toteuttaa mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien lääkehoitoa.
Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä.
Ymmärrät sairaanhoitajan velvollisuudet ja vastuun mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidossa.
Kehityt tiimityöskentelyssä, arvostat kollegiaalisuutta ja ymmärrät niiden merkityksen potilas- ja työturvallisuudelle.

Päihdehoitotyö
Osaat päihdehoitotyön menetelmiä.

Kriisihoitotyö
Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.
Tunnistat surun yksilöllisiä ilmenemismuotoja.

Sisältö

Mielenterveyshoitotyö
Mitkä ovat tavallisimmat mielenterveyshäiriöt ja psykiatriset sairaudet?
Mitkä ovat mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät?
Miten toteutetaan lääkkeellistä hoitoa tavallisimmissa mielenterveyshäiriöissä ja psykiatrisissa sairauksissa?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa mielenterveyspotilaan hoitotyössä?

Päihdehoitotyö
Mitä tietoa tarvitaan päihdehoitotyön näkökulmasta alkoholista, korvikealkoholista, sekakäytöstä ja huumeista?
Mitkä ovat päihdehoitotyön- ja varhaisen puuttumisen menetelmät?
Mitä mini-interventio sisältää ja miten etenee?
Miten toteutetaan päihteiden käytön ehkäisyä ja haittojen ja terveysriskien sekä ongelmien käsittelyä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa päihdehoitotyössä?

Kriisihoitotyö
Miten määritellään akuutti kriisi ja mitä vaiheita siihen liittyy?
Miten tunnistetaan henkisen tuen tarve?
Mitä on asiantuntija-apu ja miten se järjestetään?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa kriisihoitotyössä?
Miten tunnistat surun yksilöllisiä ilmenemismuotoja?

Opiskelumateriaali

Hämäläinen Kaisu, Kanerva Anne, Kuhanen Carita, Schubert Carla & Seuri Tarja. Mielenterveyshoitotyö. 2017. Sanomapro. Saatavilla myöe E-kirjana.

Partanen Airi, Holmberg Jan, Inkinen Maria, Kurki Marjo & Salo-Chydenius Sisko. Päihdehoitotyö. 2015. Sanomapro. (soveltuvin osin). Saatavilla myöe E-kirjana.

Muu soveltuva materiaali esitellään opintojakson info tunnilla ja Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutuvat soveltuvin osin.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuu soveltuvin osin

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien ja tenttien hyväksyttyä suoritusta ja aktiivista läsnäoloa prekliinisen harjoituksissa kampuksella.
Oppimistehtävien palautuspäivämäärät vahvistetaan opintojakson infossa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei toteudu tässä toteutuksessa

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus: 5.5. op = opiskelijan työnä 148.5 tuntia.
Sisältää teoria opinnot ja prekliinisen harjoittelun kampuksella.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson osat:
Mielenterveystyö; mielenterveys, mielenterveyttä suojaavat ja haavoittavat tekijät, yhteistyösuhde, hoitotyön menetelmät, monialainen yhteistyö, toipumusorientaatio

Riippuvuus ja päihdehoitotyö; riippuvuus, päihteet, päihdehoitotyön työmuodot, varhainen puuttuminen

Psykiatria; keskeisimmät psykiatriset sairaudet ja sairauksien hoito

Psykoterapia; ymmärrys eri psykoterapian muodoista, Kelan kuntoutuspsykoterapia

Kriisityö; erilaiset kriisit, traumatyö, kriisissä olevan tukeminen, traumaorientoitunut työote

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson infossa ja sähköpostitse ennen opintojakson aloitusta : Anna-Kaarina.Anttolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tenttien hyväksyttyä suoritusta.
Opintojakso arvioidaan hylätty / hyväksytty 1-5.
Arviointi perusteet esitellään opintojakson infossa.

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On osallistunut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuteen.