Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3188

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kotka

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Koulutus

 • Energiatekniikan koulutus

Opettaja

 • Mira Kettunen

Ryhmät

 • ENKT21SP
  Energiatekniikka, päivätoteutus
 • 09.01.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 16.01.2024 12:15 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 23.01.2024 12:15 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 30.01.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 06.02.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 13.02.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 20.02.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 12.03.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 19.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 26.03.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3188
 • 02.04.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3188

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.