Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu (9 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP36-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Teea Lång
 • Maria Ajanto

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI24KM
  Terveydenhoitaja, monimuotototeutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 11.01.2024 08:30 - 09:30, Info: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 16.01.2024 13:30 - 15:30, AHOT-tentti: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 22.01.2024 08:00 - 16:00, Laboroinnit lh: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 29.01.2024 08:30 - 16:00, Laborointi: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 05.02.2024 08:30 - 16:00, Laborointi: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 06.02.2024 08:30 - 16:00, Laborointi: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 14.02.2024 08:30 - 16:00, Laborointi: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 03.04.2024 08:30 - 16:00, Kertaus: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029
 • 08.04.2024 08:30 - 16:00, Kertaus: Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu HY00EP36-3029

Tavoitteet

Hoitotyön prosessi
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja edistät toiminnallasi potilasturvallisuutta.
Osaat luoda hyvän hoitosuhteen.
Osaat tarkkailla ja arvioida potilaan vointia systemaattisesti.
Hallitset perustiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa ja toimia ergonomisesti.
Osaat toteuttaa turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Hallitset kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset periaatteet.
Osaat raportoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Hallitset peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön perusteet.
Osaat kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään.
Tunnistat lähestyvän kuoleman merkit ja osaat vainajan laiton.

Aseptinen toiminta
Hallitset aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteet.
Tiedät infektioiden aiheuttamat haitat yksilötasolla.
Tiedät infektioiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnallisesti.

Sisältö

Hoitotyön prosessi
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Miten luot hyvän hoitosuhteen?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa potilaan voinnin arvioinnissa?
Miten käytät NEWS-kriteereitä peruselintoimintojen häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten toteutat hoitotyön tarpeen määritystä, hoitotyön diagnosointia, hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja tulosten arviointia?
Mitkä ovat keskeisten perushoitoon ja hoitotoimiin liittyvät teoreettiset perusteet?
Mitkä ovat keskeisten diagnostisten tutkimusten teoreettiset perusteet?
Mitä ovat kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset menetelmät?
Mitkä ovat peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön teoreettiset perusteet?
Miten kohtaat kuolevan potilaan ja hänen läheisensä?
Miten toteutat kuolevan potilaan hoitotyötä ja vainajan laiton?

Aseptinen toiminta
Mitkä ovat infektiotautien syntymekanismit, kehon puolustusjärjestelmä ja infektiotautien ehkäisykeinot?
Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat infektioiden aiheuttamat haitat ja kustannukset yksilö- ja yhteiskuntatasolla?

Opiskelumateriaali

Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu

Arviointiasteikko

1-5