Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3194

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Robotiikan ja tekoälyn koulutus

Opettaja

 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Ryhmät

 • ROKV23SP
  Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
 • 10.01.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 17.01.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 31.01.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 05.02.2024 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 07.02.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 21.02.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 22.02.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 04.03.2024 14:30 - 16:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 06.03.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 13.03.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 15.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 20.03.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 22.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 27.03.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 03.04.2024 12:00 - 13:30, Ammattiruotsi KY00DS46-3194
 • 10.04.2024 12:00 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3194

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

verkkomateriaali ja opettajan suosittelema materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

sovittavissa opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

hyödynnettävissä

Tentit ja muut määräajat

lopputentit (suullinen ja kirjallinen). Määräaikaan mennessä palautettavat tehtävät.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.